BHV training

Onder leiding van een enthousiaste en ervaren instructeur trainen de medewerkers ontruimingsplannen, levensreddend handelen, en het blussen van brand. Leuk en leerzaam.

Inhoud van de training

Onderdeel 1: Levensreddend handelen (EHBO):
Ÿ Kneuzingen, verstuikingen en botbreuken
Ÿ Ontwrichtingen en (nek)wervelletsel
Ÿ Snij- en andere uitwendige verwondingen
Ÿ Oogletsel
Ÿ Brandwonden
Ÿ Reanimatie
Ÿ Gebruik van de AED
Ÿ Communicatie met hulpdiensten

Onderdeel 2: Brand en ontruimen
Ÿ Verschillende soorten brand
Ÿ Inschatten van de risico's
Ÿ Brand blussen op de juiste manier
Ÿ Voorkomen van escalatie
Ÿ Ontruimingsplan
Ÿ Communiceren met de portofoon
Ÿ Overdracht aan de hulpdiensten

Examen (optioneel)
Op het eind van de dag kunnen de deelnemers schriftelijk getoetst worden over de opgedane kennis. Samen met praktijk-oordeel van de trainer vormt dit de score van het BHV-examen. Indien de deelnemer hiervoor een voldoende haalt (norm NIBHV) ontvangt hij of zij het Certificaat BHV.

Lesmateriaal
Iedere deelnemer ontvangt digitaal het BHV-Boek en een Certificaat.

Opzet van de training
Deze training is sterk praktijkgericht en duurt twee dagen.
Elke dag wordt afgesloten met een examen over de onderwerpen van die dag.

Aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 14 deelnemers meedoen

Geldigheidsduur
De training heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.