VCA – Examen

VCA examen informatie

Het VCA examen kan worden gedaan voor zowel de VCA Basis als VCA Vol. Het VCA examen zal digitaal worden afgenomen volgens de CBT methode (Computer Based Testing). Dat betekent in de praktijk dat de kandidaten via een computer, verzorgd door het examenbureau, het examen afleggen. Het examenbureau zorgt ervoor dat het CBT examen aan de computerconfiguratie die voldoet aan de eisen van het VCA infra. De opdrachtgever van het examen is er verantwoordelijk voor dat er per kandidaat een tafel en stoel beschikbaar is.

Anderstaligen of kandidaten met leesproblemen

Kandidaten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, kunnen op aanvraag in hun eigen taal het examen afleggen. Voor kandidaten die moeite hebben met lezen kan een voorleesexamen worden geregeld.

Wanneer is kandidaat geslaagd?

Bij het examen zijn een maximaal aantal punten te behalen waarvan bij 65% goed beantwoorde vragen of meer de kandidaat is geslaagd.

VCA basis heeft een maximale punten score van 4000 punten, de kandidaat is geslaagd bij 2600 punten of meer.

VCA vol  heeft een maximale punten score van 7000 punten, de kandidaat is geslaagd bij 4550 punten of meer.

Regels voor het examen

Op tijd aanwezig
De kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Geldig legitimatiebewijs
Iedere kandidaat dient een origineel geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Zonder geldig legitimatiebewijs kan men niet deelnemen aan het examen. Geldige legitimatiebewijzen zijn:

  • • Een paspoort of een ander geldig buitenlands reisdocument
  • • Een afgegeven document door een Nederlandse overheidsinstantie zoals een rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas.

 

Geen mobiele telefoons
Tijdens het examen mogen geen mobiele telefoons aanwezig zijn in de examenruimte. Wij adviseren u om de kandidaten hiervan op de hoogte te stellen. Het Europees Examen Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan of diefstal van mobiele telefoons.

Eisen aan de locatie waar het examen afgenomen wordt
De eisen die gesteld zijn aan de examen locatie zijn terug te vinden op onze website: http://www.eei-bv.nl/examineringstraject

Voor elk examen geldt:

Er mag niets op de tafels liggen. Wel op de tafels liggen: De examenopgaven, de laptop of tablet, de inlog gegevens van de kandidaat en nummerkaartje en het geldige originele legitimatiebewijs.

  1. De kandidaten mogen wel consumpties meenemen naar de examenruimte
  2. De kandidaten mogen geen pet/hoed/muts e.d. dragen in de examenruimte
  3. De kandidaten mogen geen oordoppen of koptelefoon dragen, met uitzondering van het voorlees CBT examen
  4. Het is niet toegestaan om in de examenzaal in het bezit te zijn van communicatie apparatuur

(bv: mobiele telefoons) Het alleen uitschakelen van het apparatuur is NIET voldoende. Kandidaten kunnen het apparatuur totaal uitgeschakeld inleveren via zakje/nummerkaartjes systeem.

Mocht de kandidaat tijdens het examen betrapt worden op het bezit zijn van deze apparatuur dan wordt zijn/haar examen direct ongeldig verklaard.

 

Examenreglement

● De examenmomenten zijn niet openbaar.
● Behalve de kandidaten mogen alleen door het examenbureau aangewezen personen bij de examenafname aanwezig zijn.
● Een uitzondering geldt voor vertegenwoordigers van de SSVV, stichting Examenkamer en VCA infra.
● Kandidaten die niet op de deelnemerslijst van de examenfunctionarissen staan zijn uitgesloten voor deelname.
● Kandidaten mogen examenvragen of delen van examenvragen niet meenemen, op papier overschrijven of kopiëren.
● De kandidaat dient alle aanwijzingen van de examenfunctionaris op te volgen.
● De kandidaat moet zich tijdens het examen legitimeren bij de examenfunctionaris.
● Legitimatie gebeurt op vertoon van een algemeen geaccepteerd en geldig legitimatiebewijs.
● Kandidaten die geen origineel legitimatiebewijs kunnen vertonen worden van deelname VCA en SOG examen uitgesloten.

Tevens dient de kandidaat een kopie van dit legitimatiebewijs in te leveren (voor-en achterzijde). Indien de kandidaat geen kopie bij zich heeft kan hij/zij een kopie aanleveren bij het examenbureau per mail. Dit zal binnen 2 werkdagen na examenmoment aangeleverd moeten worden. Wanneer hier niet aan voldaan wordt kan het gevolgen hebben voor de administratieve afhandeling richting VCA infra.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.