Veilig werken in Besloten ruimte

Bij werken in besloten ruimte is het risico van ongeval sterk aanwezig. Het betreden van een besloten ruimte vereist daarom duidelijke afspraken en een gedegen voorbereiding van de werkwijze en het van het in te zetten materiaal. Met name de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in een besloten ruimte gevaarlijk. Zo kan er onvoldoende luchtverversing zijn of kunnen er schadelijke of explosieve gassen aanwezig zijn. Gevaren die kunnen optreden bij het werk zijn gevaar voor verstikking, brand, explosie, vergiftiging of bedwelming. De beperkte toegangsruimte, het valgevaar of de duistere omgeving kunnen extra risico’s voor de betreder zijn.

Na deze training

Na het volgen van de training kunnen werknemers op een veilige en verantwoorde wijze werkzaamheden in besloten ruimte uitvoeren. Weten dat een meting door meetbevoegde moet worden uitgevoerd en hoe dit in hoofdlijnen werkt. Waar wordt naar gekeken en hoe wordt op een correcte wijze een werkvergunning uitgeschreven (ook voor derden). Hij kent de risico’s die voor de betreffende doelgroep aanwezig zijn bij het werken in besloten ruimte. Hij is op de hoogte van de te nemen voorzorgsmaatregelen, om de eigen veiligheid te waarborgen en die van directe collega’s en derden.

Voor wie

De training is bedoeld voor medewerkers die regelmatig in besloten ruimte werken of met besloten ruimte te maken hebben.

Programma

• Gevaren van besloten ruimte
               risico’s kennen en kunnen inschatten van de specifieke besloten ruimte
               risico’s kennen en kunnen inschatten van de werkzaamheden

• Beheersmaatregelen bepalen op basis van de risico’s
• Aanvang procedure betreden besloten ruimte
• Werkvergunning
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Gevaarlijke stoffen o.a.
              Waterstofsulfide H2S
              Ammoniak NH3
              Methaan CH4

• Gasmeten (meetprocedure)
• Werken op hoogte
• Redding van driepoot en gebruik valgordel/valharnas
             Hangtrauma
             Redding van iemand in valgordel

• Noodprocedure
            Redden en evacuatie uit besloten ruimte
            Toegankelijkheid hulpdiensten
            Weten waar je bent
            Gebruik van vluchtmasker
            Wat te doen als mangatwacht en hoe te communiceren

Voorbereiding

De cursisten dienen conform de veiligheidsvoorschriften de juiste PBM’s  tijdens de training bij zich te hebben.

Studieduur 1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.