Veiligheidstraining Bosmaaier

De bosmaaier wordt in de groene sector voornamelijk gebruikt voor het maaien van grassen en kleine houtachtige gewassen. Het veilig kunnen werken met een bosmaaier is daarbij van groot belang. Werken met een bosmaaier kan namelijk gevaarlijk zijn. Denk aan het contact met draaiende delen en geraakt worden door wegslingerend materiaal. Andere gevaren zijn lawaai en trillingen, lichamelijke belasting, uitlaatgassen en stof. Onjuist, ondeskundig en langdurig gebruik kan leiden tot gezondheidsklachten aan het bewegingsapparaat.

De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met een bosmaaier waarbij zij voldoen aan de Arbo-richtlijnen en leren zij om te gaan met diverse maaigarnituren en leren zij diverse maaitechnieken.

Na deze training

Na het volgen van de training kunnen zij de gevaren en de bijbehorende risico's van de werkzaamheden adequaat inschatten. Ook beschikken zij over de benodigde kennis over het onderhoud en gebruik om veilig met de bosmaaier te kunnen werken.

Voor wie

Voor iedereen die moet werken met de bosmaaier

Programma

• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Werkhouding ter voorkoming van lichamelijke klachten
• Gevaren, veiligheidsmaatregelen en ergonomie
• Onderhoud van de bosmaaier; draaikop, meskop, slagmes en zaagblad
• Diverse soorten bosmaaiers en bijbehorende maaikoppen
• Demonstratie in veilig gebruik, montage en ergonomisch werken
• Uitvoeren van klein onderhoud
• Ergonomisch en veilig werken met diverse maaikoppen

Studieduur­­­: 1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.