Code 95 CCV Nascholingspunten

Code 95 Nascholingscursus voor beroepschauffeurs  met rijbewijs C en of D

35 Nascholingsuren, een cursus is 7 nascholingsuren.
Beroepschauffeurs moeten 35 uur aan nascholingscursus uren hebben gedaan om voor de code 95 gecertificeerd te blijven.

W en U cursussen

De nascholingscursussen die gecertificeerd zijn bij het CBR bestaan uit W cursussen, dit zijn de praktijk cursussen en de U cursussen, dit zijn de theoriecursussen. Van de 35 uur nascholingsuren moet de beroepschauffeurs 7 uur een W cursus gedaan hebben.

Geldigheid is 5 jaar

De cursussen hebben een geldigheid van 5 jaar. De chauffeur moet er zorg voor dragen dat alle nascholingspunten niet ouder zijn dan 5 jaar.

Een nascholingscursus  van 7 studie uren duurt 1 dag. Dus in totaal moet een chauffeur 5  studie dagen doen om in totaal 35 nascholingspunten te hebben.

 

Identiteitsbewijs en tekenen presentielijst

Bij aanvang training dient een chauffeur  een (geldig)  identiteitsbewijs bij zich te hebben. Deze kunnen zijn paspoort, ID pas of rijbewijs.

De chauffeur moet bij aanvang cursus zich legitimeren en de presentielijst tekenen.

De chauffeur moet de gehele cursusdag volgen en op het eind van de cursusdag nogmaals de presentielijst tekenen.

 

Vrijstelling Code 95

Sommige beroepsbestuurders, zoals brandweerlieden en politiemensen, zijn vrijgesteld van code 95.
Ook is voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden geen code 95 nodig.

Voor meer informatie kunt de pagina van de  Rijksoverheid raadplegen

https://www.ilent.nl/onderwerpen/code-95-rijbewijs-vrachtwagen

 

Hieronder staat een samenvatting van de vrijstellingen opgesteld door de Rijksoverheid:

• Als uw voertuig niet harder mag dan 45 kilometer per uur
• Als uw voertuig gebruikt wordt door Defensie, de brandweer of andere diensten die verantwoordelijk zijn voor de openbare orde
• Als uw voertuig voor test of onderhoud gebruikmaakt van de openbare weg
• Als uw voertuig wordt gebruikt voor een reddingsoperatie of bij een noodtoestand
• Als u rijles volgt
• Als uw voertuig wordt gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden
• Zodra uw hoofdactiviteit niet het rijden is, maar het vervoeren van materiaal of een uitrusting die nodig is voor uw werk

Voorbeelden wanneer deze vrijstelling (G) geldt:

Onderstaande geldt alleen voor bestuurders van minstens 21 jaar die binnen een straal van 50 kilometer rijden:

• Vervoer voor landbouwactiviteiten, zoals het vervoer van producten naar een veiling
• Vervoer voor melkveehouderij bedrijven, zoals het ophalen van melk
• Kleinhandel
• Wanneer het gaat om een rijdende organisatie. Denk hierbij aan een rijdende kantine, bibliotheek, medische dienst of tentoonstellingsruimte
• Vervoer van circus- of kermismateriaal
• Vervoer van levende dieren voor de veehouderij. Zoals het brengen van koeien naar het plaatselijke slachthuis
• Vervoer voor ambulante werkzaamheden van banken
• Vervoer voor erediensten

Let op bij de vrijstelling (G)

De ILT controleert of rijden niet de voornaamste activiteit is met de ’12 uur per week norm’. Kort gezegd: rijdt u minder dan 12 uur per week, dan is het niet de voornaamste activiteit. Hiervoor moet u zelf een goede administratie bijhouden van de rijtijden. Deze is ‘vormvrij’, u kunt dit dus doen met een tachograaf maar ook handmatig.

 

Voor meer informatie kunt u de pagina van het Code 95 raadplegen:

https://www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/nl.htm

Deze info als PDF downloaden

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 010-737.04.97


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 010-737.04.07