Van Eik voor de Veiligheidsregio’s

Met inmiddels meer dan 2000 getrainde brandweer- en ambulance professionals weet Van Eik als geen ander wat er speelt bij de Veiligheidsregio's.
Op het gebied van agressie en de-escaleren bij conflicten begeleiden wij de organisatie en geven de manschappen praktische handvatten voor de aanpak van incidenten tijdens een inzet.

Wat kan van Eik concreet voor u betekenen?

Sociale veiligheid
Ongewenst en agressief gedrag, grip op de situatie.
Ongewenst en agressief gedrag vinden helaas steeds vaker plaats. Tijdens een inzet kan het de effectiviteit van de inzet belemmeren met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kunt u wachten op de politie om ‘de boel schoon te vegen’. Maar door gebruik te maken van de juiste interventie zijn uw medewerkers in staat om de meeste agressie-incidenten zelfstandig op te lossen. Tijdens de training of workshop worden de manschappen daarvoor praktische tools aangereikt.

''De juiste interventie bij agressie-incidenten is effectief én kan tevens een flinke tijdsbesparing opleveren.''

Management trainingen Praktisch en inspirerend.
Soms lopen zaken niet optimaal binnen organisaties. Vaak kan daar wat aan gedaan worden door bijscholing of coaching van de betrokken manschappen. Maar ook de manager kan misschien af en toe een opfrisser gebruiken. Of is er een nieuwe manier van werken of moet er een integratie plaats vinden van twee of meerdere teams?

Management vraagstukken? Van Eik helpt u verder op een prettige en effectieve manier.

Duurzaam werken Van visie naar de praktijk.
Duurzaamheid is ‘hot’. Bent u al met duurzaamheid bezig? Sommige Veiligheidsregio’s willen een voortrekkersrol nemen in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Van Eik kan u helpen uw ambities op het gebied van duurzaamheid verder te ontwikkelen en uw medewerkers hierbij actief te betrekken!


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.