NEN 3140 VOP

De cursus NEN 3140, leidend tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP), is bestemd voor personen die werken aan of met elektrische installaties. Personen die daarvoor worden ingezet, moeten over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken. Deze training behandelt alle aspecten die van belang zijn voor het veilig verrichten van eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden. Voldoende Onderrichte Personen (VOP) mogen naast de eigen werkzaamheden ook werkzaamheden van beperkte omvang en van beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren.

Na deze training

Na het volgen van deze training zijn werknemers in staat om op veilige wijze werkzaamheden van beperkte omvang en risico uit te voeren waarbij ingegaan wordt op de eigen installatie en werkzaamheden en het invullen van een werkvergunning. Het betreft bijvoorbeeld werkzaamheden aan elektrische installaties, werktuigen en gereedschappen. Deze training behandelt alle aspecten die van belang zijn voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden.

Voor wie

De training is bedoeld voor niet-elektrotechnisch deskundige werknemers die elektrische gevaren moeten kunnen herkennen en daar verantwoord mee om kunnen gaan.

Programma

• Wet en regelgeving
• Normalisatie
• Gevaren, risico’s en preventie
• Specifieke gevaren
• Aanwijzingen
• Bedrijfsvoering procedures
• Werkprocedures
• Onderhoudsprocedures
• Gereedschappen, hulpmiddelen en PBM’s
• Praktijkoefening diverse metingen

 

Studieduur­­­

1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.