NEN 3140 VP

In de training NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon) wordt ingegaan op de aspecten die noodzakelijk zijn voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Ook wordt ingegaan op het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Medewerkers worden op de hoogte gebracht van specifieke risico’s van elektriciteit met daarbij de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, opgelegd vanuit de Arbowet.

Na deze training

Na het volgen van de training is de werknemer op de hoogte van de regels en voorwaarden om elektrotechnische werkzaamheden te verrichten aan laagspanningsinstallaties en het invullen van een werkvergunning.

Deelnemers moeten minimaal aan de volgende eisen voldoen:

Deze training is bedoeld voor onze medewerkers met aantoonbare elektrotechnische opleiding of veel elektrotechnische praktijkervaring.

Programma

• Elektrotechnische gevaren en ongelukken

Elektrotechnische gevaren
Elektrocutie
Kortsluiting
Voorkomen van kortsluiting

• Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

Wetgeving en historie
Arbowetgeving
De NEN 3140

• Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

Periodieke instructie
Werk- en onderhoudsprocedures
Spanningsloos werken
Werken in de nabijheid van actieve delen

• Werken met een werkvergunning en schakelbericht

Veiligheidsprocedures
Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
Het vervangen van een defecte wandcontactdoos
Werkzaamheden aan een verdeler

• Meten en inspectie

Theorie meten
Uitleg meetapparatuur
Meten op practicumborden
Trekken mespatronen in eigen installatie
Inspectie in eigen installatie (rondgang met inspectiepunten)

Studieduur­

1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.