RI&E

Algemene Informatie

Risico – Inventarisatie en -Evaluatie

De Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd, verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De  verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt in eerste instantie binnen de ondernemingen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die binnen de organisatie kunnen voorkomen. Met de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan de werkgever gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

De RI&E bestaat uit:

  • Een inventarisatie van risico’s binnen uw organisatie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. gevaarlijke stoffen, fysieke belasting / beeldschermwerk, lawaai, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Een evaluatie waarbij beoordeeld wordt hoe groot de geïnventariseerde risico’s daadwerkelijk zijn. Dit is met name belangrijk om zo te kunnen bepalen welke risico’s als eerste moeten worden aangepakt.
  • Een plan van aanpak waarin concreet staat welke beheersmaatregelen moeten worden genomen om de geïnventariseerde risico’s het beste te kunnen bestrijden. Dit met een streefdatum, de verantwoordelijke persoon en een eventueel budget.
  • Een toetsingsrapport wat aangeeft dat de opgestelde RI&E voldoet aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen.

Van Eik training en advies verzorgt een RI&E bij uw organisatie welke specifiek gericht is op uw branche. Hierdoor kunt u de aanwezige risico’s beheersen en eenvoudig aan de wettelijke verplichtingen rondom gezond en veilig werken voldoen.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN