VCA Vol

VCA VOL is een diploma op het gebied van veilig- en gezond werken gericht op leidinggevende medewerkers. Met dit diploma tonen zij aan dat zij weten hoe zij zelf en andere medewerkers op een veilige manier hun werkzaamheden dienen uit te voeren.

VCA VOL staat voor VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Wanneer uw medeweker het VCA VOL diploma heeft behaald, is hij of zij bekend met de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties op de werkvloer en het voorkomen van arbeidsongevallen.

De Training

Tijdens de training worden uw medewerkers begeleid door een ervaren VCA-trainer. Er wordt geoefend met praktijksituaties waardoor de geleerde theorie gekoppeld wordt aan de werkpraktijk van uw medewerkers.

Trainingsonderwerpen

• Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
• Ergonomie
• VCA: het bevorderen van veilig werken
• Procedures en werkvergunningen
• Taak-risicoanalyse
• Bedrijfsnoodplan
• Gevaarlijke stoffen
• Gevarenbronnen
• Persoonlijke bescherming

Trainingsduur

De VCA training kan 1 of 2 dagen duren, afhankelijk van het opleidingsniveau van de cursisten. Op verzoek kan het examen ook op een aparte dag gedaan worden. Voordeel hiervan is dat de cursisten fris aan het examen beginnen.

Centraal Diploma Register, Geldigheid VCA diploma

Een VCA VOL diploma is tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd. Alle VCA-diploma’s die na 1 januari 2004 zijn uitgegeven staan vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunnen uw medewerkers opzoeken of hun diploma nog geldig is of dat zij zijn geslaagd.

Het examen

Aansluitend op de training wordt het VCA examen afgenomen. Bij een voldoende score voor het examen ontvangen de deelnemers een VCA pas. De uitslag van het examen wordt binnen 3 werkdagen bekend gemaakt. Deze pas is tien jaar geldig. Alle cursisten dienen tijdens het examen hun ID bij zich te hebben.

Voor meer informatie bekijk  VCA - Examen

Deze incompany training VCA bij van Eik vergroot aanzienlijk de kans op slagen bij het examen.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.