VCA Basis

Met het VCA Basis diploma hebben uw medewerkers basiskennis van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Op deze manier zijn uw medewerkers in staat de eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen. Bovendien zorgt de training ook voor de benodigde kennis op het gebied van Arbowetgeving.

De Training
Tijdens de training worden uw medewerkers begeleid door een ervaren VCA-trainer. Er wordt geoefend met praktijksituaties waardoor de geleerde theorie gekoppeld wordt aan de werkpraktijk van uw medewerkers.

Trainingsprogramma

• Arbeidsomstandigheden en milieu
• Arbo in de praktijk
• Gevaarlijke stoffen
• Etikettering en signalering
• Elektriciteit
• Brand en explosiegevaar
• Werken in besloten ruimten
• Werkplekeisen algemeen
• Hijs- en hefwerktuigen
• Werken op hoogte
• Handgereedschap
• Gereedschap en machines
• Persoonlijke beschermingsmiddelen

De VCA training kan 1 of 2 dagen duren, afhankelijk van het opleidingsniveau van de cursisten.
Op verzoek kan het examen ook op een aparte dag gedaan worden. Voordeel hiervan is dat de cursisten fris aan het examen beginnen.

Centraal Diploma Register, Geldigheid VCA diploma
Een VCA Basis diploma is tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd. Alle VCA-diploma’s die na 1 januari 2004 zijn uitgegeven staan vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kunnen uw medewerkers opzoeken of hun diploma nog geldig is of dat zij zijn geslaagd.

Het Examen
Aansluitend op de training wordt het VCA examen afgenomen. Bij een voldoende score voor het examen ontvangen de deelnemers een VCA pas. De uitslag van het examen wordt binnen 3 werkdagen bekend gemaakt. Deze pas is tien jaar geldig. Alle cursisten dienen tijdens het examen hun ID bij zich te hebben.

Bekijk meer over VCA-Examen

 

Deze incompany training VCA bij van Eik vergroot aanzienlijk de kans op slagen bij het examen.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.