Van Eik voor het Onderwijs

Een fijne en veilige school

Onbegrepen en ongewenst gedrag vindt helaas steeds vaker plaats, of het nu gaat om ouders, leerlingen of collega's. Het kan daarbij gaan om een beledigende opmerking, een dreigement, of zelfs om fysieke agressie.
Van de docenten wordt verwacht dat ze incidenten veilig, professioneel en het liefst vriendelijk kunnen oplossen. De focus bij onze aanpak van ongewenst gedrag ligt dan ook bij het weerbaar maken van de docenten en het schoolhoofd of (con)rector. Kennis over agressie en de-escalatie én het kunnen controleren van de eigen spanning is hierbij een must.

''Deze aanpak sluit optimaal aan bij alle gangbare anti-pest trainingen.''

Centraal in de werkwijze staat het begrip 'hospitality', oftewel gastvrijheid. Gastvrijheid is de wil van alle betrokken partijen om op een open en positieve manier met elkaar te communiceren. Begripvol én effectief communiceren staat immers bij alle conflictsituaties centraal. In overleg met u bepalen we de optimale route naar een fijnere en veiliger school!

Basismodule 1: Omgaan met (on)gewenst gedrag en agressie
In de training ‘omgaan met (on)gewenst gedrag en agressie’ ga je beleven hoe je prettig en effectief om kunt gaan met de verschillende vormen van agressie en ander ongewenst gedrag. Aan de hand van een praktisch en solide model gaan we de verschillende vormen van agressie leren herkennen.
Speerpunt binnen de basistraining is het voorkomen van escalatie. Ook gaan we kijken naar jouw eigen reactie op grensoverschrijdend gedrag. Wat doet irritatie of agressie met je? Ben je altijd in staat om ook onder spanning helder en professioneel te blijven communiceren? Daarnaast krijg je heldere handvatten over hoe je ongewenst gedrag kunt aanpakken. Daarvoor werken we met het FRI-model. Het FRI-model maakt een onderscheid tussen ‘frustratie-agressie’ en ‘instrumentele-agressie’. Je leert deze verschillende vormen van agressie herkennen. Daarna gaan we natuurlijk oefenen met de meest effectieve aanpak.

Module 2: Onbegrepen gedrag bij leerlingen
Soms weet je je even geen raad met een leerling. Door bepaald gedrag schiet je nu eenmaal gemakkelijk in de irritatie. Hoe behoud je kalmte en overzicht en stuur je aan op oplossingen en respect?
In de training ‘Onbegrepen gedrag bij leerlingen’ ga je beleven hoe je prettig en effectief om kunt gaan met deze vervelende situaties. Het uitgangspunt van deze training worden gevormd door het Crisisontwikkelingsmodel. Dit model geeft inzicht in het verloop van een crisis. Op deze manier leer je de uitingen van onaangepast gedrag en agressie te voorspellen. Natuurlijk gaan we ook in deze training oefenen met de meest effectieve interventie.

Module 3: Ongewenst gedrag van ouders
De training ‘Onbegrepen gedrag bij ouders’ is de verdieping van de basistraining. In deze training gaan we op een leuke, inspirerende manier vooral praktisch met oefeningen aan de slag.
In de training ‘Onbegrepen gedrag bij ouders’ wordt gewerkt met het ‘ABC’-model. Het is een uitbreiding van het FRI-model uit de Basistraining.
Het ‘ABC’-model heeft een voorspellend karakter bij conflicten. Door het toepassen van de technieken uit het model zal je meer grip krijgen over de situatie en je meer zelfverzekerd voelen tijdens incidenten.
De thema van deze training is: Hoe normaliseer ik een conflict, zonder welles-nietes, maar juist met behoud van een respectvolle relatie met de ouder(s).

EHBO-BHV

Technische veiligheid: Onder meer BHV, EHBO en  RI&E’s.
Voor alle medewerkers die periodiek technisch geschoold moeten worden verzorgd Van Eik deze trainingen op een effectieve, veilige en leuke manier. Geen saaie PowerPoint presentatie, maar een enthousiaste trainer die actief de stof tot leven brengt. Vraag gerust eens geheel vrijblijvend een offerte aan.

Trainingen voor het management: Praktisch en inspirerend.
Er is veel in beweging in onderwijsland. Naast alle veranderende regelgevingen vanuit de overheid komen er soms nieuwe mensen op nieuwe posities. Vaak betekent dat bijscholing van kennis en competenties voor de betrokken medewerkers. Maar ook het zittende team, directeur of (con)rector kan misschien af en toe een opfrisser gebruiken. Met een managementtraining van Van Eik zet u alle competenties weer op scherp.

Circulair werken is ‘hot’. Maar duurzaamheid en circulair werken zijn containerbegrippen geworden. Als school wil je zeker je verantwoordelijkheid hierbij nemen, maar hoe doe je dat? Samen met Van Eik realiseert u uw ambities op het gebied van duurzaamheid en circulair werken. Daarbij worden de ook leerkrachten en de leerlingen geënthousiasmeerd en betrokken.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.