Veiligheidstraining Hoogwerker

Deze training is bedoeld voor de beginnende of gevorderde gebruikers van de hoogwerker. De gebruiker van de hoogwerker moet geconcentreerd en zorgvuldig kunnen werken. De Arbowet schrijft voor dat de gebruiker van de hoogwerker voldoende getraind moet zijn om correct met deze machine om te kunnen gaan.

De training richt zich op de bediening, het gebruik en toepassing van de hoogwerker. Er zal tijdens de training worden ingegaan op de risico’s met het werken met de hoogwerker. De cursisten leren diverse vaardigheden om veilig en doelmatig met de hoogwerker te kunnen werken zodat de risico's voor henzelf, omstanders of voor hun collega’s tot het minimum beperkt blijven.

Na deze training

De cursisten zijn na afloop van de cursus in staat om veilig om te gaan met een hoogwerker, dagelijks onderhoud uit te voeren en globaal eventuele mankementen te constateren.

Voor wie

Voor iedereen die werkt met hoogwerker

Programma

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte:

Theorie:

• Veiligheidseisen algemeen
• Arbowetgeving
• Definitie en inzetbaarheid hoogwerkers
• Modellen en typen
• Inspectie voor het gebruik
• Selectievolgorde
• Veiligheidseisen ten aanzien van het gebruik

Praktijk:

• Visuele inspectie
• Stabiel opzetten
• Functietest
• Praktijkoefeningen
• Bewegingen van het hefvlak

Studieduur­­­: 1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.