Veilig Werken langs de Weg

————————————————– CCV-erkend ————————————————–

Medewerkers die op of langs de weg werken doen dat vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Het is belangrijk dat zij de risico’s hiervan kunnen inschatten en maatregelen kunnen nemen, om de gevaren tot een minimum te beperken. Hierbij houden zij rekening met bijvoorbeeld de tijdsduur waaraan een medewerker wordt blootgesteld aan aanrijdgevaar. Ook de afstand tot de rijbaan, de aard van het werk , het in of buiten het voertuig werken, de verkeersdrukte en beschikbare werkruimte zijn onderwerpen aan de orde komen.

Inhoud van de training
o    Algemene inleiding en nut van de training
o    Afzetting en bebakening
o    Afzettingen plaatsen en verwijderen
o    Veiligheid tijdens het werken aan en of langs de weg
o    Veiligheidskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
o    Omgaan met weggebruikers
o    Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
o    Praktijkoefening met eigen afzettingsmateriaal.

CCV
De cursus biedt als nascholingswaarde 7 punten op voor de cursisten.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN