Veilig werken langs de weg

Medewerkers die op of langs de weg werken doen dat vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Hierbij is het belangrijk dat de medewerkers leren om zowel vanuit het eigen gezichtspunt, namelijk dat van de wegwerker, als vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker te kijken naar de veiligheidssituatie.

Het is belangrijk dat zij de risico's hiervan kunnen inschatten en maatregelen kunnen nemen, om de gevaren tot een minimum te beperken. Hierbij houden zij rekening met bijvoorbeeld de tijdsduur waaraan een medewerker wordt blootgesteld aan aanrijdgevaar. Ook de afstand tot de rijbaan, de aard van het werk, het in of buiten het voertuig werken, de verkeersdrukte en beschikbare werkruimte zijn onderwerpen die aan de orde komen.

Na deze training

Na het volgen van deze training weten de medewerkers waar de risicopunten liggen bij het werken langs de weg en hoe zij deze risico's het beste kunnen voorkomen.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor iedereen die regelmatig vanuit hun beroep werkzaamheden aan of langs de weg uitvoeren.

Programma

• Algemene inleiding en nut van de training
• De praktijkrichtlijn CROW 96b
• Afzetting en bebakening
• Afzettingen plaatsen en verwijderen
• Veiligheid tijdens het werken aan en of langs de weg
• Veiligheidskleding, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
• Omgaan met weggebruikers
• Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
• Praktijkoefening met eigen afzettingsmateriaal

Studieduur

1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.