Werkplek inspecties

Werkplekinspectie en werkinstructie

De werkplekinspecties (vorm van controle) in combinatie met de werkinstructie (vorm van voorlichting) zijn bedoeld om afspraken die op papier staan (de werkinstructie) middels een werkplekinspectie te controleren in de praktijk. Ondanks theorie en praktijk altijd van elkaar liggen, beogen we met deze praktische methode de twee toch zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Praktijk

De veiligheidsdeskundige gaat met de reeds gemaakte werkinstructies in het verleden richting de verschillende werkplekken en neemt daar de instructie met de medewerkers door. Hij vraagt of deze instructie goed aansluit bij hun praktijk. Zo niet, dan gaat hij gezamenlijk met medewerkers bekijken wat zij kunnen veranderen (theorie meer richting de praktijk en/of andersom)

Rapportage en plan van aanpak

Bevindingen van iedere werkplekinspectie wordt gerapporteerd en een bijbehorend plan van aanpak zorgt ervoor dat eventuele verbetermaatregelen worden uitgezet. Dit met als doel het continu verbeteren van de werkprocessen.

Frequentie werkinstructies

Het is van belang dat alle werkinstructies (mits van toepassing) ongeveer eenmaal per jaar aan bod komen en dat iedere medewerker ongeveer tweemaal per jaar gezien wordt.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.