Veilig werken in het riool

Inleiding
Vanwege hun aard garanderen riolen geen continue veilige arbeidsomstandigheden. Werken in een bestaand riool is als werken in een besloten ruimte en hierdoor gebonden aan een aantal te nemen maatregelen, teneinde de veiligheid van medewerkers zo goed mogelijk te bewaken en garanderen.

Onderwerpen die aan bod komen in de training:
•    Zuurstofgehalte;
•    Schadelijke concentraties van giftige stoffen;
•    Explosieve damp/luchtmengsels van brandbare stoffen;
•    Bacteriologische ziektekiemen en virussen;
•    Een te hoge waterstand, onverwachte stroomsnelheden of stroomversnellingen;
•    Ongunstige werkhouding door beperkte stahoogte en bewegingsvrijheid;
•    Beperkte vlucht- en toegangswegen en –mogelijkheden;
•    Verkeer in de directe werkomgeving;
•    Aanwezigheid van bewegende delen en of automatische werking.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN