Veilig werken in het Riool

Om het rioleringsstelsel bruikbaar te houden, moeten er controle, reparatie en schoonmaak werkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en het type riool zullen deze werkzaamheden bovengronds, dan wel in het rioleringsstelsel zelf worden uitgevoerd. Vanwege hun aard garanderen riolen geen continue veilige arbeidsomstandigheden. Werken in een bestaand riool is als werken in een besloten ruimte en hierdoor gebonden aan een aantal te nemen maatregelen, teneinde de veiligheid van medewerkers zo goed mogelijk te bewaken en garanderen.

Bij het werken in putten en riolen is bedwelming, vergiftiging of verstikking het grootste risico voor de rioolreparateur. In putten en het riool is er daarnaast een kans op verdrinken en het bedolven raken door instorting. Soms is er sprake van brand- en explosiegevaar. Het werken met gereedschap kan letsel veroorzaken door de draaiende of bewegende delen. Bovengronds is er door geopende putten een kans op struikelen en vallen. Ook kunnen de werknemers worden aangereden of bekneld raken tussen of onder materieel of het langsrijdende verkeer.

Na deze training

Weten de deelnemers hoe zij een goede werkplekafzetting kunnen regelen, kennis hebben van de afdalingsunit en het kunnen uitvoeren van metingen naar gevaarlijke stoffen. Ook kennen zij de maatregelen die aan de orde komen bij de tijdens de uitvoeringsfase.

Voor wie

Voor iedereen die moet werken met riolen.

Programma

• Zuurstofgehalte
• Schadelijke concentraties van giftige stoffen
• Explosieve damp/luchtmengsels van brandbare stoffen
• Bacteriologische ziektekiemen en virussen
• Een te hoge waterstand, onverwachte stroomsnelheden of stroomversnellingen
• Ongunstige werkhouding door beperkte stahoogte en bewegingsvrijheid
• Beperkte vlucht- en toegangswegen en –mogelijkheden
• Verkeer in de directe werkomgeving
• Aanwezigheid van bewegende delen en of automatische werking

Studieduur­­­

1 dag

 

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.