V&VN Kwaliteitsregister

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Het Kwaliteitsregister staat voor één, uniform landelijk register voor alle verpleegkundigen en verzorgenden en is voor het vastleggen van de deskundigheidsbevorderende activiteiten, gebaseerd op de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering.

Van Eik training en advies is geaccrediteerd voor de training Omgaan met agressie.

7 scholingsuren
Het volgen van deze training geeft verzorgenden en verpleegkundigen 7 scholingsuren die zij kunnen bijschrijven in het Kwaliteitsregister V&VN. Tijdens de training kunnen Verpleegkundigen en Verzorgenden hun BIG registernummer of Inschrijfnummer noteren op de presentielijst van de training

Verpleegkundigen moeten als zij in aanmerking willen komen voor de 7 uren scholingsuren op de training hun BIG registernummer noteren op de presentielijst.

Verzorgenden moeten hun inschrijvingsnummer noteren op de presentielijst.

Vooraf inschrijven in het Kwaliteitsregister
Het is voor Verzorgenden belangrijk dat zij zichzelf eerst vooraf bij het Kwaliteitsregister V&VN moeten inschrijven voordat zij bij Van Eik de agressie training volgen.

Voor uitgebreide informatie over het Kwaliteitsregister V&VN   kun je op internet de volgende pagina’s bezoeken:

https://kwaliteitsregister.venvn.nl/

http://www.venvn.nl/Portals/1/Thema's/Professionele%20standaard/20160617%20Landelijke%20Beroepsnorm%20Deskundigheidsbevordering.pdf

 


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.