Modules en dagtrainingen

Om maximaal rendement te halen uit uw training is het van belang dat de training zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke kenmerken van uw organisatie en de praktijksituaties waar uw medewerkers mee te maken krijgen. Daarom werken wij bij van Van Eik met modules (kennis-blokken) waaruit de trainingen, workshops en seminars worden opgebouwd. Hierdoor is het vrijwel altijd mogelijk een training samen te stellen die perfect bij uw organisatie aansluit.

De modules duren elk één dagdeel van ca. 3½ uur.

• Een Dagtraining bestaat uit twee modules (ca. 7 uur).
De trainer zal, vaak met hulp van een acteur, de cursisten een training geven.Tijdens een dagtraining is het mogelijk 2 a 3 verschillende modules te behandelen. Per groep kunnen 10 tot 12 personen worden getraind.

• Een Workshop bestaat uit één module (3,5 uur).
De doelstellingen van de workshop zijn dezelfde als die van de training. Ook in de Workshop wordt niet altijd gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Het aantal behandelde modules is echter anders. U kunt ervoor kiezen 1 module te behandelen of 2 modules in beknopte versie te laten behandelen. Ook bij een workshop kunnen 10 tot 12 personen worden getraind.

• Een Seminar duurt twee en een half uur.
Als u een onderwerp aan een grote groep wilt introduceren, dan kunt u gebruik maken van een seminar. Tijdens een seminar zal de trainer het trainings-onderwerp via een interactieve methode (‘edutainment’) aan de zaal met belangstellenden presenteren. Tijdens een seminar worden één of twee module(s) op populaire en aansprekende wijze behandeld. Het aantal deelnemers is hierbij in princiepe onbeperkt.