Grip op agressie

GECERTIFICEERDE LESMETHODE

GRIP OP AGRESSIE

Prettig en effectief omgaan met ongewenst gedrag

ONZE UITGANGSPUNTEN

• Een veilige leeromgeving ( respect voor iedereen )
• Werk vanuit je eigen kracht ( jij maakt het verschil )
• Helder en effectief, gecertificeerde lesmethode
• Trainen is leuk ( je krijgt praktische, concrete tips )
• Samen staan we sterk. Veiligheid voor alles!

GRIP OP AGRESSIE, DE BASISMODULES 1 EN 2

De basistraining ‘Grip op agressie’ is erop gericht om op een professionele en klantvriendelijke manier te leren omgaan met grensoverschrijdend en/of agressief gedrag. De insteek daarbij is “voorkomen is beter dan genezen”. Met andere woorden; hoe los je deze lastige situaties in een zo vroeg mogelijk stadium servicegericht op. In de training wordt ook ingegaan op hoe je in een voorkomend geval professioneel je grens kunt aangeven.

Vaak ontstaat ongewenst, grensoverschrijdend of misschien zelfs agressief gedrag als gevolg van miscommunicatie. Daarom wordt in de training ruimschoots aandacht besteed aan professioneel en helder communiceren. Door het behandelen van enkele eenvoudige communicatiemodellen én het oefenen met een trainingsacteur krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om de regie te behouden tijdens een lastig gesprek.

‘’Vaak vertonen mensen onder spanning heel ander gedrag dan ze van zichzelf gewend zijn.’’

Tijdens de training worden de deelnemers zichzelf bewust van het effect van hun eigen spanning tijdens conflicten. Je gaat leren hoe je eerst jouw eigen spanning kunt reguleren om zo meer overzicht en controle (regie) te behouden tijdens stressvolle situaties. Daarna gaan we in op de drie verschillende vormen van agressie en hoe je deze kunt herkennen. Én hoe je het beste om kunt gaan met elk van deze vormen mocht je ze tegen komen. Tenslotte behandelen we hoe je professioneel en effectief een grens kunt stellen indien dat nodig is.

Na de twee modules beschik je over de juiste kennis en vaardigheden om op een effectieve manier om te gaan met conflicten en (on)gewenst gedrag. Je kunt een dergelijk situatie op een klantvriendelijke en professionele manier de-escaleren.

De basistraining ‘Grip op agressie’ bestaat uit twee modules van elk 3-3½ uur De optimale groepsgrootte voor deze training is 10-12 personen.

GECERTIFICEERDE LESMETHODE GRIP OP AGRESSIE

- Voor alle medewerkers
- Lesmodules van 3-3½ uur
- 2 modules / dagdelen
- Conform het agressieprotocol
- Grip op agressie begint bij jezelf
- Strategisch communiceren
- Reguleer eerst je eigen spanning - Basiskennis omtrend agressie - Is de klant altijd koning?
- Emphatisch dé-escaleren
- Effectief je grens stellen

- Per afdeling
- Lesmodules van 3-3½ uur
- 2 modules / dagdelen
- Gemeenschappelijke norm
- Module 1: Grip op Agressie, hoe zat het ook al weer?
- Module 2: Verdieping op basis van functie-gerelateerde casuïstiek
- Oefenen met praktijk voorbeelden - Per individuele medewerker

- Lesmodules van 3-3½ uur - 1 module / dagdeel
- Kan op basis van het POB
- Oefenen met grenzen stellen
- Agressie bij GGZ en dementie
- Jeugdzorg en huisbezoek
- ‘Nee’ zeggen
- Seksuele intimmidatie
- Agressie Interventie Team
- Nazorg bij agressie-incidenten


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 010-737.04.07