Klantgericht Communiceren

Klantgericht CommunicerenDoel
Tijdens de dagtraining ‘Klantgericht Communiceren’ worden uw medewerkers zich bewust van de uitwerking die hun manier van communiceren heeft op klanten/cliënten. Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt die kunnen helpen bij het omgaan met emotionele klanten/cliënten. Doordat uw medewerkers klantgericht communiceren zijn zij in staat om een gesprek op een, voor beide partijen, prettige manier vorm te geven.

Inhoud
Tijdens de training staat de houding van uw medewerkers tegenover klanten/cliënten centraal. Deze houding wordt gekoppeld aan de visie die de organisatie heeft ten aanzien van klantcontact. Hierdoor leren de medewerkers onderscheid te  maken tussen hun ‘persoonlijke-ik’ en hun ‘professionele-ik’. Medewerkers leren zichzelf te plaatsen in de interactie-driehoek waarbinnen zijzelf, de organisatie en klanten/cliënten een plaats hebben. Deze verandering in houding is vaak nodig om het oefenen met communicatiemodellen en rollenspellen, tijdens het tweede deel van de training, succesvol te maken. In dit tweede deel van de training worden kennis en vaardigheden geoefend die uw medewerkers zullen bij het klantgericht en professioneel benaderen van klanten/cliënten.

Duur
De dagtraining ‘Klantgericht Communiceren’ duurt 7 uur.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN