Agressie – Nazorg begeleiding

Hoe kun je een collega begeleiding en professionele steun bieden na een ernstig incident?
Tijdens de training zullen de onderwerpen Directe Opvang, Aangifte en Nazorg worden behandeld.

Directe opvang

Tijdens en direct na een agressie incident moet de leidinggevende weten wat hij of zij moet doen. Snel en accuraat handelen is vereist. De leidinggevende moet het slachtoffer kunnen opvangen, en zo nodig ook medecollega’s of burgers hulp verlenen. Wanneer nodig moet hij of zij professionele hulpverleners inschakelen zoals ambulance, politie etc. De leidinggevende is ook verantwoordelijk voor de rust, orde en continuïteit op de afdeling of werkvloer, zoals het voorkomen van onderbezetting

Aangifte doen

De leidinggevende moet getraind zijn om accuraat informatie verzamelen over het incident en de dader en deze vastleggen in overleg met het slachtoffer in een agressie registratieformulier. De leidinggevende moet bekend zijn met de procedure van aangifte. Gebruik maken van het GIR moet gedaan worden volgens het agressie protocol. Met behulp van een agressie-incidenten-analyse moeten zij met opgedane ervaringen een advies op beleidsniveau kunnen geven en op juridische niveau het agressie protocol kennen, zoals het doen van aangifte, verzekering en sanctieregelingen.

Nazorg

De leidinggevende moet weten wat het nazorgtraject inhoudt en de procedure die genoemd is in het agressie protocol kennen en kunnen toepassen. Hij of zij heeft de verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven en het begeleiden van de voortgang van het slachtoffer met het nazorgtraject.

De leidinggevende moet bekend zijn met begrippen als het drie-gesprekken model (luisteren, waarnemen en checken), het verwerkingsproces en PTSS (Post Traumatisch Stress Stoornis).

 

Na deze training

Kan een leidinggevende op een verantwoorde en humane manier een collega die slachtoffer is geworden van een ernstig agressie incident in samenwerking met zorgprofessionals begeleiden en de mogelijkheid bieden het slachtoffer terug te laten keren in het arbeidsproces.

Voor wie

Voor leidinggevenden die de verantwoordelijkheid en zorg hebben voor het begeleiden van een collega na een ernstig (agressie) incident

Programma

Directe Opvang
• Een agressie-incident vindt plaats
• De eerste opvang door de consulent
• Het registreren van het incident

Het drie gesprekkenmodel
• Het eerste gesprek: Luisteren
• Het tweede gesprek: Waarnemen
• Het derde gesprek: Check

Het verwerkingsproces
• Kenmerken tijdens het verwerkingsproces
• Handvatten tijdens het verwerkingsproces
• Post Traumatische Stress Stoornis (PTTS)

Aangifte doen
• Verschillende manieren van aangifte doen

Studieduur: 2 dagen

Kwalificatie: De leidinggevende moet minimaal de training agressie basis hebben gevolgd

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.