Agressie en onbegrepen gedrag bij dementie

Mensen met dementie hebben vaak moeite met het uiten van hun emoties wat leidt dat jij als zorgprofessional niet altijd goed met hun onbegrepen gedrag kan omgaan . Gevoelens van boosheid, schaamte of verwardheid kunnen daarbij omslaan in agressie. Tijdens training leer je de ontwikkeling van dit onbegrepen gedrag naar agressie te herkennen, zodat je daar op een effectieve en de-escalerende manier mee overweg kunt.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is rust en regelmaat; we maken concrete afspraken over hoe we deze kunnen creëren. Zo werken we samen aan een fijne en veilige afdeling.

Tevens leer je (heel praktisch) hoe je ook op fysiek gebied, door middel van veiligstellingen, je eigen veiligheid kunt bewaken.

Inhoud
Uitgangspunt in deze training is het crisisontwikkelingsmodel. Met behulp van de juiste observaties kun je met dit model agressie voorspellen. Je weet dan wat in elk stadium de juiste interventie is. We kijken vooral ook hoe dit model in de realiteit kan worden toegepast. Daarbij leren we van elkaar hoe we de sfeer op de afdeling zo positief en rustig mogelijk kunnen maken. In het laatste uur van de training richten we ons op de fysieke veiligheid. Hoe ga je op een prettige en professionele manier om als de cliënt je bijvoorbeeld vastpakt, stompt, slaat of schopt.

Na deze training
√ Herken je signalen van het omslaan van verward gedrag naar agressie.
√ Zet je bewust je verbale en non-verbale communicatie in voor ieders veiligheid.
√ Voel je je professioneler, zelfverzekerder en veiliger.

Voor wie
Voor iedereen die tijdens het werk (mogelijk) te maken krijgt agressie van dementie-cliënten of bewoners.
Geschikt voor groepen tot 10 personen.

Programma
- Het crisisontwikkelingsmodel in de praktijk
- Een rustige afdeling, hoe doen we dat samen?
- Oefenen met fysieke weerbaarheid

Studieduur en vooropleiding
Deze training bestaat uit één module van 3½uur.
Deelnemers moeten minimaal recentelijk de training ‘Omgaan met agressie basis’ hebben gevolgd.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.