Groepsagressie

Burgers, inwoners of cliënten kunnen soms een beetje té mondig zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens een inspraakavond of tijdens je bezoek op locatie. Echt vervelend kan het dan worden als zij zich als groep tegen je gaan richten, of als een groep bepaalde zaken willen afdwingen. Hoe zorg je ervoor dat je hierdoor niet wordt overrompeld en behoud je dan de regie? Daar gaat deze training ‘Agressie en groepen’ over. 

Inhoud

De training bestaat uit drie units. In het eerste deel frissen we de lesstof uit de basistraining op en kijken we hoe deze van toepassing is niet alleen voor individuen, maar ook voor groepen. In deel twee behandelen we een aantal processen uit de psychologie van de groepsdynamica en hoe je deze processen kunt terug zien in de praktijk. In het laatste deel gaan we aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden bepalen hoe we situaties waar sprake is van groeps-agressie in de praktijk het handigst kunnen tackelen.

Programma

• Drie vormen van agressie; het FRI-model, hoe zat dat ook al weer?
• Frustratie en emotionaliteit; de juiste aanpak
• Instrumentele agressie; hoe stel ik effectief een grens?

• Diverse onderwerpen uit de psychologie van de groepsdynamica, waaronder druk van het minderheids- en het meerderheidsstandpunt; macht, en het verkrijgen daarvan binnen een groep; de positie van de formele- en de informele leider; polarisatie en ‘groupthink’ en harde en zachte tactieken bij het oplossen van conflicten.

• Behandeling van praktijkvoorbeelden. In gezamenlijk overleg en discussie willen we komen tot de juiste/meest handige aanpak mocht je in de praktijk worden geconfronteerd met groeps-agressie.

Na de training

Na de training beschik je over meer kennis en inzichten over groeps-agressie. Je zult daardoor situaties sneller en effectiever kunnen inschatten.
Na de training beschik je over een aantal concrete handvatten om situaties in met groeps-agressie de regie te behouden en deze effectiever te managen.
Na de training voel je je (in ieder geval íets) zekerder om de confrontatie met de té mondige burgers, bewoners of cliënten aan te gaan.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor iedereen die wel eens geconfronteerd wordt met agressie vanuit groepen.

Voor deelname wordt verwacht dat je eerst de basistraining ‘Omgaan met (on)gewenst gedrag en agressie’ hebt gevolgd. Er wordt gewerkt in een kleine groep met collega’s van verschillende disciplines.

Duur 1 module/dagdeel

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.