Agressietraining voor de Brandweer

Incidenten van agressie kunnen de inzet van de brandweer vertragen of verstoren. Vaak kun je wachten op de politie om eerst de boel schoon te vegen, maar niet altijd is de politie al ter plekke. En niet altijd is hun inzet nodig of gewenst. In deze training gaan we kijken wat jij zelf kunt doen tijdens een incident van agressie. De training gaat over hoe je snel en effectief om kunt gaan met agressieve personen met als expliciet doel zo snel mogelijk verder te kunnen met je inzet.

We gaan leren hoe je op een effectieve en professionele manier om gaat met grensoverschrijdend en/of agressief gedrag. De insteek daarbij is “Voorkomen is beter dan blussen”. Met andere woorden, hoe los je deze lastige situaties in een zo vroeg mogelijk stadium professioneel op.

We werken vanuit de drie verschillende vormen van agressie. Hoe kun je ze herkennen en hoe kun je het beste omgaan met elk van deze vormen mocht je ze tegen komen. Ook worden de deelnemers zich bewust van het effect van hun eigen spanning tijdens conflicten. De deelnemers gaan leren hoe zij hun eigen spanning kunnen reguleren om zo meer overzicht en controle te behouden tijdens mogelijke conflicten. Tenslotte behandelen we hoe je professioneel en effectief een grens kunt stellen indien dat nodig is.

Na deze training

Na de training beschikken de deelnemers over de juiste kennis en vaardigheden om op een effectieve manier om te gaan met conflicten, agressie en (on)gewenst gedrag. Zij kunnen dergelijk situaties op een vlotte en professionele manier de-escaleren.

Voor wie

Deze training is bijzonder geschikt voor alle brandweermannen en -vrouwen in de operationele dienst.

Programma

• Wat verstaan we onder (on)gewenst gedrag en agressie; in welke vormen kun je het tegen komen
• Professioneel communiceren; waarmee onderscheidt zich dat van ‘gewoon’ communiceren
• Spanning; wat doet het met je en wat is de invloed van spanning op prestaties
• Hoe kun je jouw eigen spanning reguleren om meer overzicht en regie te behouden
• Hoe herken je de verschillende vormen van agressie gedrag en wat is de juiste aanpak bij welke vorm
• Hoe stel ik op een effectieve en professionele manier een heldere grens

Studieduur en groepsgrootte

De training duurt 3½ uur overdag, of 3 uur ’s avonds
De optimale groepsgrootte voor deze workshop is 10-12 personen
Na de training ontvangen alle deelnemers een praktische hand-out.

De sterk praktijkgerichte training ‘Omgaan met (on)gewenst gedrag en agressie voor de Brandweer’ wordt bij u op de kazerne gegeven.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.