Agressietraining voor Burgemeester en Wethouders

Bij (on)gewenst gedrag en agressie geldt: ‘Voorkomen is beter dan genezen’, oftewel hoe los je vervelende, of mogelijk agressieve situaties in een zo vroeg mogelijk stadium op. Het college van Burgemeester en wethouders heeft hierbij een bijzondere taak. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor een veilige en ordentelijke afwikkeling van incidenten, ook moeten zij hun medewerkers waar mogelijk tegen agressie in bescherming nemen. Daarnaast ligt er het vraagstuk van de invloed van de (sociale) media.

Burgemeester en wethouders kunnen met bedreigingen en agressie te maken krijgen op verschillende werklocaties onder vele verschillende omstandigheden. Deze bedreigingen kunnen daarbij voorkomen in de privésfeer, waarbij de agressie ook gericht kan zijn op gezinsleden.
Als gezichtsdragers van de gemeente kan politieke reputatieschade voor burgemeesters en wethouders echter snel plaatsvinden als de (sociale) media op een agressie-incident duiken. In die zin zijn burgemeesters en wethouders in dit opzicht kwetsbaarder dan andere medewerkers van de gemeente.

Het is van belang voor het college van B&W om de problematiek rondom agressie op een integrale wijze aan te pakken en daarbij te handelen vanuit gezag en niet vanuit macht.

Na deze training

Na deze training weten de leden van het college van B & W hoe zij de complexiteit rond incidenten van agressie tot een goed einde moeten brengen.

Programma

● Wat verstaan we onder (on)gewenst gedrag en in welke vormen kunt u het tegen komen
● Spanning; wat doet het met u en wat is de invloed van spanning op uw prestatie
● Hoe kunt u uw eigen spanning reguleren om meer overzicht en regie te behouden
● Hoe herkent u de verschillende vormen van agressie en wat is de juiste aanpak bij welke vorm
● Hoe stel ik op een professionele manier een heldere grens
● Tips voor het vergroten van uw eigen veiligheid

Onderwerpen die verder aan de orde komen

● Pro-actief omgaan met de (sociale) media
● De juridische aspecten
● Werken vanuit het agressieprotocol
● Politieke aspecten, waaronder reputatie schade
● Samenwerking met anderen binnen en buiten de gemeente

Studieduur en groepsgrootte

De training duurt één dag van 7 uur
Naar wens ook te volgen in twee dagdelen van 3,5 uur
De optimale groepsgrootte voor deze training is tot 8 personen
De sterk praktijkgerichte training wordt bij u op locatie gegeven

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.