Agressie Interventieteam (AIT)

Iedereen doet zijn of haar best, maar helaas verlopen niet alle klantencontacten altijd even vlekkeloos. Het agressie interventie- of assistentieteam komt in actie als een collega met de cliënt niet meer op een wederzijds respectvolle wijze uit komt en escalatie dreigt.

Tijdens de training AIT smeden we een hecht en effectief interventie team. Gezamenlijk maken we goede werkbare afspraken waarbij de veiligheid altijd voorop staat. Hierdoor zullen collega’s en teamleden zich zekerder voelen en effectiever kunnen optreden tijdens een onverhoopt incident van agressie.

Tijdens de training is er veel aandacht voor de communicatie tijdens conflictsituaties. Dit zorgt ervoor dat de teamleden goed voorbereid zijn op conflictsituaties en weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. Door middel van een aantal praktische opdrachten wordt er gewerkt aan het vertrouwen en de cohesie binnen het interventieteam. Op basis van gemaakte afspraken en protocollen die opgesteld zijn door het Interventieteam wordt er daarna geoefend met het naspelen van praktijksituaties.

Na deze workshop
Is er een betrouwbaar interventie/assistentie-team opgericht
Weet ieder teamlid wat hem of haar te doen staat tijdens een incident
Is er duidelijkheid over de afspraken en randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om het team goed te laten functioneren.

Voor wie
Voor degenen wie zich vrijwillig wil inzetten voor de sociale veiligheid van alle collega’s. Geschikt voor groepen tot maximaal 12-14 personen.

Programma
● Formuleren van gezamenlijke doelen
● Versterken van groepscohesie
● Afspraken op basis van consensus
● Teamrollen expliciteren
● Oefenen met praktijkvoorbeelden

Overige onderwerpen
● Ingrijpen en preventief handelen
● Melding en registratie
● Opvang en nazorg
● Omgaan met omstanders
● Inschatten van risico’s
● Communicatie met hulpdiensten

Studieduur

Één module naar keuze: 3½ uur overdag, of 3 uur ’s avonds, plus een ondersteunende e-learning van ca. 20min.

Voorbereiding
De teamleden moeten recentelijk hebben deelgenomen aan de training ‘Omgaan met (on)gewenst gedrag en agressie’.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.