Slechtnieuwsgesprekken

Slechtnieuwsgesprekken

Een slechtnieuwsgesprek voeren betekent dat je een bericht moeten overbrengen dat voor de ontvanger een nare, negatieve betekenis heeft. Door jou moet vaak de boodschap worden overgebracht aan een ander die voor hem of haar slecht nieuws is. Slecht nieuws vertellen is om verschillende redenen moeilijk: Je wilt de ander geen pijn doen en pogingen om het ‘zachter’ of ‘indirect‘ te brengen geeft eerder verwarring of extra boosheid bij de ontvanger. De door de mededeling opgeroepen emoties zoals verdriet, boosheid en verwijten, belasten ook jou als de brenger van het slechte nieuws. Het voeren van een slechtnieuwsgesprek vindt iedereen doorgaans moeilijk en belastend om te doen.

Vaak wordt er onder slecht nieuws vaak verstaan dat je iemand moet ontslaan. Maar er zijn meerdere situaties waarin slecht nieuws gebracht moet worden zoals het geven van een slechte beoordeling, een promotie of een gewenste overplaatsing die niet doorgaat. Slechtnieuws kan ook zijn dat bepaalde verzoeken van inwonende niet doorgaan of dat er verplichtingen worden opgelegd. Kern van een slechtnieuwsgesprek is dat je het direct brengt zonder eromheen te draaien. Tegelijkertijd is het een belangrijke zaak om goed om te gaan met de reactie en bijbehorende emoties van de ander. Die horen namelijk erbij. Daarnaast is het belangrijk om een gesprek goed af te ronden en een vervolg te organiseren voor de ontvanger van het slechte nieuws.

Na deze training

Weet je hoe je slechtnieuws op een goede manier weet over te brengen aan de ander. Je weet hoe je het slechte nieuws helder en duidelijk kunt brengen en oog hebt voor zijn of haar emoties. Het is voor de ontvanger helder wat het slechte nieuws betekent voor zijn of haar situatie waardoor de ander begrijpt hoe hij of zij verdere vervolgstappen kan zetten.

Programma

Op basis van bestaande praktijk casussen benoemen voor slechtnieuwsgesprekken;

Wat is slechtnieuws en hoe ga je ermee om?

Waarom is het belangrijk slechtnieuws op een goede manier te brengen?

Wat kun je bereiken met een slechtnieuwsgesprek?

Wat is jouw rol als brenger van slecht nieuws?

Gesprektechnieken;

Het slechtnieuwsgesprek in 5 stappen;

De reacties van de ontvanger van slechtnieuws;

Omgaan met weerstand.

 

Voor wie:            Voor iedereen die slechtnieuws gesprekken moeten voeren.
Duur:                   Dag training van 7 uur.

 

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© 2019 VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.