Transitie van Regelgerichte naar Risicogerichte werken voor de Brandweer

Op weg naar Risicogericht werken

Inleiding

De afdelingen Risicobeheersing van de Nederlandse Brandweer korpsen zijn in de transitie van een regel-gerichte naar de risicogerichte werkwijze. Bij meerdere korpsen is dit proces al in een gevorderd stadium. Het is van belang dat de hierbij betrokken medewerkers daarvoor beschikken over de juiste vaardigheden. Op basis van assessments en een grondige projectanalyse heeft Van Eik het speciale ‘Metro-model© trainingstraject ontwikkeld. Hiermee optimaliseren alle betrokken medewerkers hun praktische vaardigheden en competenties om succesvol risicogericht te kunnen werken.

Achtergronden

In het afgelopen decennium is bij veel korpsen het werk van de afdeling Risicobeheersing langzaam verschoven van brandveiligheidsadviseur naar bouwbesluit-toetser. Zeker na de Volendamramp is het toetsen aan- en toezichthouden op wet- en regelgeving steeds belangrijker geworden. Hierdoor is het zicht op restrisico’s op de achtergrond geraakt. In de loop der tijd is zo bij meerdere partijen het idee ontstaan dat als je voldoet aan het bouwbesluit je brandveiligheidsniveau ook in orde is. Dat is in de praktijk helaas niet altijd het geval gebleken.

Op weg naar Risicogericht werken

Wellicht is ook uw organisatie al een eind op weg om de transformatie te maken naar de risicogerichte werkwijze.
Dit vergt vaak een flinke (cultuur) omslag binnen de organisatie. Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers meegaan in de nieuwe werkwijze? En hoe weet u zeker dat ze deze ook juist weten toe te passen? Met het trainingstraject Risicogericht werken, worden de medewerkers Risicobeheersing goed voorbereid.

 

Resultaten van het trainingstraject                                                                                                                                          

  • Na het trainingstraject beschikken de deelnemers over de juiste competenties en vaardigheden om op een daadkrachtige en effectieve manier risico-beoordelingstrajecten te starten en af te ronden.
  • Deelnemers werken volgens een procesmatige en analytische aanpak.
  • Deelnemers zijn in staat om proactief contact te leggen en helder te communiceren met alle betrokken partijen.
  • Deelnemers zijn in staat hun standpunten overtuigend te verwoorden en te rapporteren.
  • Waar noodzakelijk kunnen zij hun standpunten succesvol uitonderhandelen.
  • Deelnemers zijn daarbij in staat om steeds de balans te vinden tussen de belangen van alle betrokkenen, zonder daarbij hun eigen standpunt (en de veiligheid!) uit het oog te verliezen.
  • Deelnemers werken continue aan het opbouwen en onderhouden van het voor deze werkwijze noodzakelijke netwerk en duurzame klantrelaties.

  

Het Metro-model van het trainingstraject

Bij de ontwikkeling van het didactisch model voor het trainingstraject is gewerkt vanuit de volgende drie uitgangspunten:

  • Zorg voor een logische aansluiting tussen de te leren vaardigheden en het proces van risicogericht werken (workflow).
  • Zorg voor een goede mix tussen theorie en praktijk, waarbij steeds zo veel mogelijk de nadruk ligt op het praktisch oefenen.
  • Zorg ervoor dat de vorm en de inhoud van de trainingen naadloos aansluiten bij de daadwerkelijke beroepspraktijk van alledag.

Dit heeft geleid tot het Metro-model© voor het trainingstraject Risicogericht werken. De haltes van de metro verbeelden daarbij de stappen in de workflow.

Programma: De competenties in clusters

Natuurlijk is het zo dat een aantal competenties bij meerdere stappen van belang zijn. Uit didactisch oogpunt is er voor gekozen om de competenties te clusteren en daarna te koppelen aan het stadium waarbij dit het meest van belang is.

De 9 halve dagen van het trainingstraject Risicogericht werken

 

Studieduur: Het trainingstraject bestaat uit 9 modulen Groepsgrootte: 10-12 deelnemers

Het sterk praktijkgerichte trainingstraject wordt bij u op de kazerne gegeven.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.