Code 95 regelgeving

Vrijstellingen geldige code vakbekwaamheid in Nederland
Rijdt u als chauffeur alleen in Nederland, dan hoeft u geen geldige code vakbekwaamheid te hebben als één van de onderstaande vrijstellingen op u van toepassing is. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de regels en de chauffeur hoeft geen aparte aanvraag te doen om van de vrijstelling gebruik te maken. Wel moet de chauffeur bij controle kunnen aantonen dat de chauffeur aan de voorwaarde van de vrijstelling voldoet.

Binnen Nederland is een geldige code vakbekwaamheid niet nodig voor:
• Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
• Bestuurders van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
• Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
– Dit is bijvoorbeeld de monteur die na reparatie een proefrit met het voertuig maakt.
• Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
– De sneeuw- en gladheidsbestrijding valt ook in deze categorie, evenals ambulancevervoer > 3500 kg.
• Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift.
– Dit onderdeel heeft onder andere betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd instructeur gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie;
• Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
• Bestuurders die per week minder dan 12 uur vervoer verrichten;
• Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
• Bestuurders van tenminste 21 jaar die een voertuig besturen dat binnen een straal van 50 km van de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor:
– het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
– het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
– het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
– als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.
• Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
• Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
• Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
• Bestuurders van voertuigen voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie en het voeren van een bijbehorende code 95 op het rijbewijs. Zij krijgen deze code echter wél, om problemen met handhavers in het buitenland te voorkomen. Dáár zijn deze chauffeurs niet vrijgesteld. Deze chauffeurs hoeven geen verplichte nascholing te volgen. De einddatum van de code 95 wordt gelijkgesteld aan de einddatum van het rijbewijs

– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –