Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 3

Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 3 is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in groenvoorzieningen. Het betreft een uitwerking in het kader van de Gedragscode soortbescherming gemeenten, welke sinds 2020 van toepassing is. Deze kaderwet betreft de duurzame instandhouding van wilde planten en dieren in Nederland. Door te handelen volgens deze gedragscode wordt schade aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen of tot een minimum beperkt.

De Gedragscode soortbescherming gemeenten heeft grote gevolgen voor het werk in de gemeentelijke groenvoorzieningen. In de wet is nauwkeurig de beschermde status van alle planten en dieren vastgelegd.

Uitvoering van de Gedragscode soortbescherming gemeenten kan veel onnodige vertraging en kosten opleveren als niet bekend is wat wel en niet is toegestaan. Hoe kun je de productiviteit in stand houden zonder de flora en fauna te schaden of de Wet te overtreden? Dit kan betekenen dat bepaalde apparatuur niet ingezet kan worden of dat sommige werkzaamheden niet op elk moment kunnen worden uitgevoerd. Deze training biedt handvatten om met deze vragen om te gaan.

Na deze training

Na de training kennen de cursisten alle aspecten die van belang zijn voor werkvoorbereiders en leidinggevenden om te voldoen aan de gedragscode en de Gedragscode soortbescherming gemeenten.

De cursisten zijn vaak niet betrokken bij de uitvoering, maar dienen te zorgen voor een correcte voorbereiding. Zij zijn wel betrokken bij werkzaamheden in het voorbereidingstraject. Zij hebben geen uitvoerende rol, maar dienen op papier duidelijk te kunnen maken waar, waarmee en hoe werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Belangrijk onderdeel is het vervaardigen van een plan van aanpak waarop leidinggevenden/teamleiders heldere instructies voor de uitvoerende werknemers  kunnen maken. In het plan van aanpak kunnen de cursisten rekening houden met de kaders van de wetgeving, inhoud van de verschillende gedragscodes en de RAW-richtlijnen.

Voor wie

De training Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 3 is bedoeld voor werkvoorbereiders en de bedrijfsleiding van een organisatie.

Deelnemers moeten minimaal opgeleid zijn voor Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 1 en 2.

Programma

• Wet- en regelgeving
• Soorten flora en fauna te herkennen
• De juiste manier van zorgvuldig handelen te bepalen
• De RAW-systematiek juist toe te passen
• Een plan van aanpak te ontwikkelen
• Het zorgvuldig handelen in een plan van aanpak aantoonbaar te maken

Studieduur:­­­ 2 dagen

Kwalificatie

Na de training doen de cursisten een examen op niveau 3 en bij slagen ontvangen zij een certificaat.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.