Duurzaam werken in de Praktijk

Duurzaam werken, van visie naar praktijk

Binnen uw organisatie is duurzaam werken een belangrijk thema. Graag zou u zien dat uw zorgvuldig opgestelde beleid in de praktijk wordt gerealiseerd. Soms is de realiteit echter weerbarstig. Niet alle medewerkers hebben dezelfde kennis, competenties of motivatie op het gebied van duurzaamheid.

De training ‘Duurzaamheid in de Praktijk’ legt de link tussen uw duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan op de werkvloer. In de training krijgen uw medewerkers meer kennis over duurzaamheid en leren hoe ze meer en beter duurzaam kunnen (samen)werken. Daarnaast gaat de training in op de vraag hoe je een duurzaam idee over het voetlicht kunt brengen bij je leidinggevende of het management. Uiteraard wordt er in de training ‘Duurzaamheid in de Praktijk’ uitgebreid stilgestaan bij het beleid van uw organisatie en worden de medewerkers daarvoor geënthousiasmeerd.

Trechter-model

De training ‘Duurzaamheid in de Praktijk’ duurt twee dagdelen. Gedurende de ochtend wordt gewerkt vanuit het zogenaamde ‘trechter-model’. Hierbij wordt het begrip duurzaamheid stapsgewijs naar de deelnemers gebracht. Een belangrijk onderdeel van het trechtermodel is de circulaire terugkoppeling tussen beleid en uitvoering; de interactie tussen ‘botom-up en top-down’.

Een tweede belangrijke opdracht is het enthousiast maken van de deelnemers voor het duurzaamheidsbeleid van de organisatie, door hen te laten ervaren welke bijdrage zij zelf kunnen leveren.

Trainingsopzet

Tijdens de training ‘Duurzaamheid in de Praktijk’ wordt een brug geslagen tussen beleid en uitvoering, tussen theorie en praktijk. Tijdens de lesblokken in de ochtend worden informatieve presentaties afgewisseld met korte discussies en inspirerende doe-opdrachten voor de deelnemers.

Het middagprogramma staat in het teken van de vraag “Wat kan ik zelf doen?”. Dit onderdeel is sterk praktijkgericht. De deelnemers gaan groepsgewijs op pad om van specifieke productiemiddelen, werkwijzen of ideeën de duurzaamheid te onderzoeken. Men leert daarbij een onderwerp gestructureerd op duurzaamheid te analyseren en waar mogelijk de duurzaamheid ervan te verbeteren.

”De training ‘Duurzaamheid in de Praktijk’ is geschikt voor alle niveaus binnen de organisatie. Een Multi-level uitvoering verhoogt naar onze mening het rendement van de training aanzienlijk.”

Duur van de training: 2 Modulen  Groepsgrootte: maximaal 14 cursisten

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.