Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 1

Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 1 is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in groenvoorzieningen. Het betreft een uitwerking in het kader van de Gedragscode soortbescherming gemeenten, welke sinds 2020 van toepassing is. Deze kaderwet betreft de duurzame instandhouding van wilde planten en dieren in Nederland. Door te handelen volgens deze gedragscode wordt schade aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen of tot een minimum beperkt.

De Gedragscode soortbescherming gemeenten heeft grote gevolgen voor het werk in de gemeentelijke groenvoorzieningen. In de wet is nauwkeurig de beschermde status van alle planten en dieren vastgelegd.

Uitvoering van de Gedragscode soortbescherming gemeenten kan veel onnodige vertraging en kosten opleveren als niet bekend is wat wel en niet is toegestaan. Hoe kun je de productiviteit in stand houden zonder de flora en fauna te schaden of de Wet te overtreden? Dit kan betekenen dat bepaalde apparatuur niet ingezet kan worden of dat sommige werkzaamheden niet op elk moment kunnen worden uitgevoerd. Deze training biedt handvatten om met deze vragen om te gaan.

Na deze training

Kennen de medewerkers de inhoud en achtergronden van de Gedragscode soortbescherming gemeenten en kunnen, wanneer zij werken in een risicovolle situatie, schade aan flora en fauna weten te voorkomen en te beperken, om zo zorgvuldig te handelen in elke praktische situatie.

Voor wie

Voor de medewerker of meewerkend voorman

Programma

Kennis van beschermde flora en fauna

• In Nederland voorkomende beschermde soorten flora en fauna, middels een lijst- en veldgids.

Zorgvuldig handelen: werktechnieken

• Beschermingszones, toepassen markeringen en beveiligingstechnieken
• Afstelling machines (gericht op voorkomen / beperken nadelige effecten)
• Volgorde van werken op een locatie
• Signaleren calamiteiten op uitvoeringsniveau

Communicatie en werkproces

• Vertalen van werkinstructies naar praktische toepassing
• Inzicht in de gekozen werktechniek / werkwijze en deze kunnen uitleggen aan derden (handhaver of burger); Overdracht informatie aan direct leidinggevende
• Kostenbewustzijn: relatie tussen kosten en activiteiten in het kader van de Gedragscode soortbescherming gemeenten

Studieduur:  1,5 dag

Groepsgrootte: maximaal 12 cursisten

Kwalificatie

Na de training doen de cursisten een examen op niveau 1 en bij slagen ontvangen zij een certificaat.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.