Bomenschouw basis VTA (Visual Tree Assessment)

Boombeheerders zijn wettelijk verplicht om de bomen periodiek te inspecteren op veiligheid. Volgens de wet heeft de gemeente als boomeigenaar een zorgplicht. Deze training helpt u medewerkers een juiste diagnose te stellen met betrekking tot de conditie van de boom en de mogelijke defecten.

In Nederland staan zo’n vijftien miljoen straat- en laanbomen die vanwege hun standplaats risico’s met zich meebrengen. Bij stam of takbreuk of het geheel omvallen kunnen deze bomen schade of letsel aan derde veroorzaken. Als blijkt dat de boom door achterstallig onderhoud is bezweken, kan de boomeigenaar volledig aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.

VTA methode

De VTA methode is een van de meest gebruikte controles die op de visuele kenmerken van de boom let. De eerste stap is het visueel beoordelen van de boom. Conditie en vitaliteit spelen hierbij een grote rol. Er word ook gezocht naar uiterlijk waarneembare afwijking zoals; Zichtbare holtes, Zwammen, Spanning patronen en Breuk risico's. Vaak word er ook nog eens geklopt op stam en/of stamvoet om eventuele holtes of dood hout te constateren. Mochten er grote gebreken zijn of te veel gebreken om de boom veilig te verklaren zal er een nader onderzoek gedaan moeten worden. Als dan blijkt dat de boom veilig is zal er een verslag gemaakt worden. De resultaten zullen worden samengevat in een rapport.

 

Voor wie

Voor iedereen die bij de gemeente werkt als boombeheerder.

Na de training kunnen de cursisten als boombeheerder aan de slag en kunnen zij:

-Zelfstandig oppervlakkige boomcontroles uitvoeren
-Inschatting maken voor de noodzaak van periodieke boominspecties
-De resultaten van boominspecties te interpreteren
-Verhoogde gevaarzetting te constateren
-Noodzakelijke maatregelen in gang zetten
-Gevarenclassificatie opzetten
-Basiskennis van in de praktijk gebruikte meetinstrumenten voor boomveiligheid

Programma

• Juridische aspecten met betrekking tot de zorgplicht
• Theoretische achtergrond: groeiplaatsen, gebreken en gevarenclassificatie
• Biologische symptomen: conditieaspecten
• Mechanische symptomen: beschadiging typen
• Stabiliteit: scheefstand, wortelaanzet, kruinvolume
• Praktijk oefening bomenschouw

Studieduur

1 dag

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.