Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 2

Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 2 is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in groenvoorzieningen. Het betreft een uitwerking in het kader van de Gedragscode soortbescherming gemeenten, welke sinds 2020 van toepassing is. Deze kaderwet betreft de duurzame instandhouding van wilde planten en dieren in Nederland. Door te handelen volgens deze gedragscode wordt schade aan (lokale) populaties van beschermde dieren en planten voorkomen of tot een minimum beperkt.

De Gedragscode soortbescherming gemeenten heeft grote gevolgen voor het werk in de gemeentelijke groenvoorzieningen. In de wet is nauwkeurig de beschermde status van alle planten en dieren vastgelegd.

Uitvoering van de Gedragscode soortbescherming gemeenten kan veel onnodige vertraging en kosten opleveren als niet bekend is wat wel en niet is toegestaan. Hoe kun je de productiviteit in stand houden zonder de flora en fauna te schaden of de Wet te overtreden? Dit kan betekenen dat bepaalde apparatuur niet ingezet kan worden of dat sommige werkzaamheden niet op elk moment kunnen worden uitgevoerd. Deze training biedt handvatten om met deze vragen om te gaan.

Na deze training

Na de training hebben de cursisten voldoende kennis rondom de Gedragscode soortbescherming gemeenten zodat het voor hen mogelijk is om uitvoerend personeel aan te sturen en te controleren. Zij beschikken over kennis van de wet- en regelgeving en kunnen een heldere en eenduidige werkinstructie conform wettelijke richtlijnen maken. Als leidinggevende zorgen zij hiermee voor dat de uitvoerende medewerkers de werkzaamheden binnen de gedragscode en wetgeving begrijpen en op een juiste manier kunnen uitvoeren.

Voor wie

De training wet natuurbescherming niveau 2 is bedoeld voor opzichters, teamleiders of uitvoerders (meewerkende voormannen). Zij hebben allemaal een leidinggevende rol en sturen/controleren vaak de uitvoerende medewerkers. Belangrijk onderdeel is dat ze verantwoordelijk zijn voor het instrueren van uitvoerend personeel.

Deelnemers moeten minimaal opgeleid zijn voor Gedragscode soortbescherming gemeenten niveau 1.

Programma

Kennis van beschermde flora en fauna

In Nederland voorkomende beschermde soorten flora en fauna, middels een lijst- en veldgids.

• Beschermde flora en fauna te herkennen
• Werkzaamheden op de situatie aan te passen
• Wijzigingen in leefgebieden door te geven aan de opdrachtgever
• Beslissingen te maken conform wetgeving
• Het maken van een duidelijke werkinstructie

Studieduur­­­: 2 dagen

Kwalificatie

Na de training doen de cursisten een examen op niveau 2 en bij slagen ontvangen zij een certificaat.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.