Leiding geven op de werkvloer

Leiders worden gemaakt, niet geboren.

In deze training gaan leidinggevenden competenties en inzichten leren waardoor zij hun collega's prettig en effectief kunnen aansturen voor een optimaal resultaat op de werkvloer.  En dat leidinggevenden kunnen zorgen voor een prettiger bedrijfsklimaat waarin alle medewerkers graag werken.

Tijdens de training leren de cursisten de drie basisvaardigheden die essentieel zijn voor goed leiderschap:

Helder communiceren,   Effectief leiding geven,   en Motiveren en bevorderen van de teamspirit.

Helder communiceren
Een heldere en respectvolle communicatie is de basis van het vertrouwen waarop leiderschap is gebaseerd.

Programma
Verbale & non-verbale communicatie
Actief spreken, actief luisteren
Het gevaar van aannames
Gelijk hebben versus gelijk krijgen
Helder en respectvol communiceren
Communiceren in conflictsituaties
Gestructureerd en overzichtelijk rapporteren

Effectief leiding geven
Natuurlijke leiders hebben hard moeten werken en veel moeten leren om als natuurlijke leiders over te komen.

Programma

 • Leiderschap is verantwoordelijkheid willen nemen
 • Nee bestaat niet!
 • Een krachtige visie inspireert je collega's
 • Richting geven en keuzes maken
 • Aansturen en doelen halen
 • Succes en erkenning behalen
 • Van visie naar missie naar resultaat
 • Logistiek: houd je middelen op peil
 • Problemen, ze kunnen in je voordeel werken
 • Werken met de SWOT-analyse

 

Motiveren en bevorderen van de teamspirit
Wanneer je collega's gemotiveerd zijn heeft dat een positieve uitwerking op de organisatie én de collega's zelf, hierdoor ontstaat een win win situatie.

Programma

 • Verantwoordelijkheid nemen en geven
 • Oog hebben voor talent
 • Scholing en het stellen van persoonlijke plannen
 • Waarom is het team goed voor de teamleider en de teamleden?
 • Doelen stellen vergroot de betrokkenheid
 • Persoonlijk belang versus het groepsbelang
 • Als iemand de kantjes er af loopt, straffen en belonen
 • Teambuilding: communiceer, communiceer!

Het Resultaat
Aan het eind van de training zijn de voormannen in staat hun collega's effectief aan te sturen en te motiveren waardoor de collega's meer plezier hebben in het werk en het beleid goed wordt uitgevoerd.

Duur van de training
De training "Leiding geven op de werkvloer'' bestaat uit totaal 6 modulen.

< < Klik hier om deze informatie als PDF te downloaden. Of bel voor meer info: 0165-769.089.


© VAN EIK TRAINING EN ONDERWIJS – M: 06-30.74.1972 – T: 0165-769.089.