Flexibel Borgen

Hoe houden werknemers op een financieel gunstige manier hun kennis en vaardigheden op peil met verdiepings- en herhalingstrainingen?

Veel organisaties willen dat hun medewerkers optimaal getraind zijn en blijven. Daarvoor investeren zij in scholings- en trainingstrajecten.
In de praktijk blijkt het helaas niet altijd even gemakkelijk om, ook tussen de grote trainingsrondes in, alle medewerkers goed geschoold te houden. Met als gevolg dat belangrijke kennis wegzakt of op de achtergrond geraakt.

Na een gedane training is er vaak behoefte van medewerkers dat zij een training graag willen herhalen of een verdiepende training willen volgen voor betere borging van hun kennis en vaardigheden. Soms duurt het lang voordat deze medewerkers een training kunnen herhalen of verdiepen.
Redenen voor een organisatie om lang te wachten met de verdiepings- of herhalingstraining zijn vaak financieel van aard. Een opleidingstraject waar een grote groep medewerkers getraind wordt, is een kostbare uitgave om ineens te doen. Dan kan het gebeuren dat er een langere periode komt waar geen trainingen worden gegeven, waar wel behoefte voor is. Daarbij, met het verstrijken van de tijd, zal er een groep (nieuwe) medewerkers komen die helemaal nog geen training hebben gekregen.

Is er een manier om je trainingen goed te borgen zonder deze perikelen die dat met zich meebrengt? …Jazeker, met Flexibel Borgen!

Met Flexibel Borgen regelt u de borging van trainingen zonder enig financieel risico.

Betaling wordt berekend per aantal cursisten die daadwerkelijk een training hebben gevolgd. Daardoor is er geen sprake meer van een grote investering per training of trainingstraject ineens.

Dit gaat als volgt:

– U reserveert vrijblijvend een aantal trainingen; bijvoorbeeld 4, 6 of 12 keer per jaar.
– U biedt de training aan in leer-omgeving op het intranet.
– De medewerkers bepalen zelf wanneer de training willen volgen en schrijven zich daarvoor in.
– Bij het bereiken van het minimale aantal deelnemers (meestal 4) gaat de training door.
– De trainingen worden bij uw organisatie op locatie gegeven en u betaalt per deelnemer.
-Doordat medewerkers meer zeggenschap krijgen over hun eigen opleidingsplan zullen zij met meer enthousiasme de trainingen volgen.

Enkele aanvullende voordelen van Flexibel Borgen:

– Doordat de inschrijvingen op individuele plaats plaatsvind, behoren roosterproblemen grotendeels tot het verleden.
– De inhoud van de trainingen kan met deze methode van plannen makkelijker gedifferentieerd worden naar behoefte. Zo kunnen trainingen ingedeeld worden naar basis of verdieping.
– Specialistische trainingen kunnen beter aansluiten op uw behoefte van uw organisatie zoals trainingen interventieteam, agressie bij dementie of fysieke weerbaarheid
– De medewerkers worden getraind in hun eigen omgeving, zij hoeven niet te reizen.
-Door de continuïteit is er de zekerheid dat alle medewerkers altijd optimaal zijn getraind.
– Met flexibel borgen is uw organisatie nooit meer gebonden aan kostbare of langdurige contracten.

Het flexibele borgen wordt door ons ondersteund met maximale service van onder meer lesmateriaal, promotiemateriaal en de mogelijkheid om gebruik te maken van het LMS leermanagement softwareprogramma MijnCursusplanner.nl ©.