Veilig werken met de Motorkettingzaag

kettingzaagDe motorkettingzaag wordt veel gebruikt binnen de groenvoorziening. Het afkorten van takken en het vellen en verwijderen van bomen brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, of een kick-back zijn gevaren waar uw medewerkers alert op moeten zijn. Lawaai, trillingen, schadelijke uitlaatgassen, stof en lichamelijke belasting zorgen ervoor dat het werken met de motorkettingzaag veel vraagt van uw medewerkers.

De training

Theorie:
– Het werken in verschillende situaties met omstanders
– Materiaalkennis
– Werkhouding ter voorkoming van lichamelijke klachten
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Vellen, snoeien en afkorten
– Gevaren en veiligheidsmaatregelenonderhoud van zaag en ketting

Praktijk:
Zodra men daadwerkelijk met het zagen van een boom aanvangt wordt de besproken theorie in praktijk gebracht. Hierbij kan uit verschillende technieken worden gekozen, zoals een open bekje zagen, hoger dan ‘normaal’ zagen, zagen met ruimtegebrek, het zagen van een schuin hangende boom, dood hout en het bepalen van de valroute van de boom.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN