Bel direct 010 7370497 of vraag hier vrijblijvend informatie aan

Landelijke Examenvoorschriften VCA

Bij een bedrijfsexamen zorgt de opdrachtgever voor de examenruimte. Deze examenruimte dient aan de volgende minimale eisen te voldoen:

• De ruimte mag geen andere functie hebben dan die van examenruimte.
• Bij aanvang van het examen is de ruimte ingericht door de opdrachtgever.
• Alle kandidaten zitten met het gezicht dezelfde kant op, richting de examinator.
• De tafels staan ook allemaal in dezelfde richting opgesteld.
• Iedere kandidaat heeft tenminste 50×70 cm vrije werkruimte (bij voorkeur eigen tafel) ter beschikking.
• De afstand tussen de hoofden van de kandidaten (die hetzelfde examen afleggen) moet minimaal 145 cm zijn.
• De loopruimte tussen de tafels voor de surveillant is minimaal 75 cm.
• De ruimte dient voldoende verlicht en rustig te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
• Op de tafels mogen alléén die spullen liggen die door onze surveillanten worden uitgedeeld plus een geldig ID-bewijs.
• In de ruimte hangen geen affiches, posters of flip-over bladen die aanwijzingen kunnen geven.
• Tijdens de examenvoorbereidingen mogen alleen de surveillant(en) van PBNA in de examenruimte aanwezig zijn.

Het examen Basis-VCA duurt 1 uur. Tijdens het examen worden alleen de kandidaten, de examinatoren en (eventueel) vertegenwoordigers van de toezichthoudende instanties SSVV of de stichting Examenkamer en PBNA in de examenzaal toegelaten. Docenten, begeleiders of vertegenwoordigers van het bedrijf moeten buiten de examenzaal wachten totdat het examen officieel is afgesloten.

De kandidaatsgegevens

Voor een goede voorbereiding en snelle en correcte afhandeling van het examen, moeten de volgende gegevens van de kandidaten uiterlijk 20 dagen vóór het examen in ons bezit zijn:

Achternaam
Tussenvoegsels (voluit)
Voorletters
Geboortedatum

Uw organisatie nodigt de deelnemers uit en verzorgt de zaalruimte. Wij dragen zorg voor de aanwezigheid van een examinator en de examenopgaven.

Legitimatie tijdens het examen

De deelnemers dienen tijdens het examen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Europese Identiteitskaart of vreemdelingendocument) bij zich te hebben. Tevens moeten zij een kopie van dit legitimatiebewijs meenemen.

Uitslag

Binnen drie werkdagen wordt de uitslag van de examens bekend gemaakt.

Deze info als PDF downloaden
Download hier de PDF van deze training

 

– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –