Dagtraining, Workshop of Seminar, de mogelijkheden

TeamModules (kennis-blokken)
Om maximaal rendement te halen uit uw training is het van belang dat de training zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke kenmerken van uw organisatie en de praktijksituaties waar uw medewerkers mee te maken krijgen.

Daarom worden de trainingen van Van Eik opgebouwd uit verschillende kennis-blokken of modules. Hierdoor kunt u de training samenstellen die het best bij uw organisatie aansluit. Natuurlijk zijn wij u daarbij graag van advies. Of kunt u gebruik maken van de trainingen die door ons reeds voor een specifieke doelgroep zijn samengesteld.

Dagtraining, Workshop of Seminar
Naast het kiezen van verschillende modules kunt u ook een keuze maken tussen de verschillende vormen van trainingen:

• Een Dagtraining duurt één dag (6,5-7 uur).
De trainer zal, met hulp van een acteur, de cursisten een training geven.Tijdens een dagtraining is het mogelijk 3 verschillende modules te behandelen.  Per groep kunnen 12 tot maximaal 14 personen worden getraind.

• Een Workshop duurt één dagdeel (3,5 uur).
De doelstellingen van de workshop zijn dezelfde als die van de training. Ook in de Workshop wordt, naast de trainer, gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Het aantal behandelde modules is echter anders. U kunt ervoor kiezen 1 module te behandelen of 2 modules in beknopte versie te behandelen. Per groep kunnen 12 tot maximaal 14 personen worden getraind.

• Een Seminar duurt twee en een half uur.  
De trainer zal met hulp van een acteur de het trainings-onderwerp via een interactieve methode aan de zaal met deelnemers presenteren. Tijdens een seminar wordt 1 module behandeld.