Sociaal Netwerk Strategie

De maatschappij verandert
Een vaste baan voor het leven is aan het uitsterven, en meer en meer zullen werknemers gaan samenwerken met bedrijven, overheid of instellingen  als freelancer of als medewerker op contractbasis. De regelmaat van een vaste baan en dus regelmatig inkomen verdwijnt. Daar staat tegenover dat participeren op steeds nieuwe opdrachtgevers kansen biedt op persoonlijke ontwikkeling en carrière.

Van beschermend naar ondersteunend
Het ontwikkelen, onderhouden en versterken van sociale netwerken past in de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Van ‘beschermend’ naar ‘ondersteunend’. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van werknemers, maar ook van het management.

Leren werken met netwerken
Het is van groot belang dat “deze werknemers nieuwe stijl” streetwise  en handig worden in de toekomstige nieuwe manier van samenwerken met opdrachtgevers.
Met de training Sociaal Netwerk Strategie leren uw medewerkers handig te worden met netwerken en daarmee hun kansen duurzaam te vergroten in hun beroepscarrière. U als organisatie draagt dan door deze training te faciliteren voor uw werknemers een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Wat is Sociaal Netwerk Strategie?
Sociaal Netwerk Strategie is een totaal omvattend plan om op een kwantitatieve en kwalitatieve manier contacten te maken en te onderhouden met mensen, die je kunnen helpen en ondersteunen in je loopbaan- of bedrijfsontwikkeling, en speelt een belangrijke rol in je persoonlijke welbevinden.

Essentiële vaardigheid en persoonlijke ontwikkeling
Netwerken is een essentiële vaardigheid voor je carrière en persoonlijke ontwikkeling. Buiten je directe collega’s komen nieuwe perspectieven voor je carrière vooral via via door nieuwe mensen op je pad. Je netwerk helpt je ook vaak  aan contacten bij een nieuwe doelgroep, geeft je verfrissende ideeën en levert je sparringpartners bij lastige problemen.

Werk en privé
In je netwerk zitten niet alleen mensen die je kent via een formeel verband zoals een beroepsvereniging of netwerkorganisatie, maar ook informeel zoals je familie, vrienden, kennissen. Werk en privé zijn zo verweven, dat je regelmatig gebruik maakt van informele en formele contacten.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN