Bel direct 010 7370497 of vraag hier vrijblijvend informatie aan

Seksuele intimidatie

Verzorgenden staan heel dicht bij hun cliënt. Nabijheid en intimiteit is een belangrijk onderdeel van hun beroep. Dit aspect van het werk is bijzonder, maar het kan ook verwarrend, grensoverschrijdend en zelfs ongewenst zijn.
Seksuele intimidatie roept naast verwarring, ook schuldgevoelen en gêne op bij degene die het overkomt. Mede hierdoor houden verzorgenden vaak incidenten voor zich. Verzorgenden hebben daarnaast ook vaak last van ander ongewenst gedrag, en hebben er ook genoeg van om steeds op hun vrouw-zijn te worden aangesproken terwijl zij gewoon hun werk willen doen. We gaan er aan werken hoe je je op een prettige manier weerbaarder kunt opstellen.

”Het belang van een goede weerbaarheid is niet alleen positief voor je eigen welbevinden, maar ook voor de professionalisering van de hele verzorgende beroepsgroep.”

Doel van de training
Deze training Omgaan met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de zorg” heeft als doel de verzorgenden als persoon en als professional, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie serieus te nemen, en hieraan grenzen te leren stellen. Zowel naar hunzelf als in hun relatie met de cliënt. De volgende onderwerpen worden er behandeld:
– Het voorkomen van escalatie van vervelende situaties.
– Competenties en inzichten verkrijgen over hoe om te gaan met ongewenst gedrag en seksuele intimidatie van cliënten.
– Vervelende situaties op een effectieve en prettige manier tot een goed einde brengen.

Na een theoretische inleiding gaan de deelnemers met behulp van een trainingsacteur met praktijksituaties aan de slag.

Opzet van de training
De training is sterk praktijkgericht. In het ochtendprogramma worden de theoretische aspecten van ongewenst en seksueel intimiderend gedrag helder en levendig besproken.
Daarna volgt in de middag een rollenspel met een ervaren acteur in samenwerking de trainer, waarmee de opgedane lesstof van het ochtendprogramma in praktijksituaties wordt geoefend. De insteek daarbij is “voorkomen is beter dan genezen”, oftewel hoe los je vervelende, of mogelijk bedreigende situaties in een zo vroeg mogelijk stadium op. Signalen van ongewenst en seksueel intimiderend gedrag oppakken, en helder communiceren zijn cruciale competenties.

Na deze training
Na het volgen van de training zijn uw verzorgenden in staat vervelende situaties in een vroeg stadium te constateren, om te buigen, en prettig tot een goed einde te brengen.

Duur en groepsgrootte
De Training “Omgaan met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de zorg” duurt één dag.
Per groep kunnen 10 tot maximaal 12 personen worden getraind.

Niveau
LBO-MBO of MBO-HBO


– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –