Bel direct 010 7370497 of vraag hier vrijblijvend informatie aan

Praktijkoefening ‘omgaan met agressie’ voor de Brandweer

Bent u benieuwd wat het trainen van uw manschappen op het gebied van ‘omgaan met agressie’ oplevert?
De Praktijkoefening ‘omgaan met agressie’ geeft u hierin inzicht. Tijdens een oefenavond zal onze ervaren trainingsacteur (zonder dat de manschappen hiervan op de hoogte zijn*) de rol aannemen van een boze of gefrustreerde slachtoffer of omstander.
Vanzelfsprekend worden daarbij vooraf afspraken met u gemaakt om de veiligheid van manschappen, de trainer, de acteur en eventuele omstanders te waarborgen.

Terwijl de acteur zijn rol speelt, wordt de reactie van de manschappen geobserveerd door de trainer. Na afloop van de situatie worden de ervaringen van de manschappen, de trainer en de acteur gezamenlijk geëvalueerd. De praktijkoefening is een goede manier om te testen of incidenten van agressie of een correcte en professionele wijze worden aangepakt en afgehandeld.

Ter verduidelijking: Deze praktijktest is geen toets voor uw manschappen, maar een manier om inzicht te verkrijgen in de kracht- en aandachtsgebieden van uw organisatie op het gebied van omgaan met agressie.

Voorafgaand aan de praktijktest
Om er voor te zorgen dat de oefening zo ‘echt’ mogelijk verloopt:
● Is van tevoren aan uitsluitend aan de afdeling trainingen/vakbekwaam aangekondigd dat er een oefening wordt gehouden met een acteur of actrice.
● Indien de oefenavond niet op het eigen oefenterrein wordt gehouden, wordt de politie van tevoren ingelicht om misverstanden of een eventuele escalatie te voorkomen.
● Wordt er in samenspraak met Van Eik en de contactpersoon van de organisatie een codezin afgesproken waarmee, in het geval de oefening uit de hand loopt, alles kan worden stil gelegd. Veiligheid vóór alles.

Werkwijze tijdens de oefening
Een acteur forceert een conflict. Onze trainer is ‘toevallig’ aanwezig om een en ander te monitoren. De opzet is de acteur om zó veel trammelant te maken dat de manschappen wel móeten ingrijpen.

Na deze oefening
Na de oefening vindt er een nabespreking plaats met alle betrokkenen waarin eventuele verbeterpunten worden doorgenomen.

Duur van de oefening
De praktijkoefening inclusief nabespreking duurt ca. 2 uur

Voorbereiding/vooropleiding
Alle manschappen en bevelvoerders dienen recentelijk een training ‘omgaan met agressie’ te hebben gevolgd.

*Onder meer uit ethische- en veiligheidsoverwegingen werken wij liever niet met een ‘mistery-guest’. De betrokken manschappen zullen weten dat er tijdens de oefenavonden een agressie incident kan gaan plaatsvinden, de datum en het exacte tijdstip worden echter niet bekend gemaakt.

Studieduur en groepsgrootte 
De praktijkoefening duurt ca. 2 uur, overdag of ’s avonds.

Deze info als PDF downloaden
Download hier de PDF van deze training

 

– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –