Politiek correct werken

In de training Politiek correct werken gaan we in op de ‘politieke antenne’ van de organisatie en de medewerkers. De training is er op gericht om op een professionele en praktijkgerichte manier te leren omgaan met issues die te maken kunnen hebben met integriteit.

”We werken vanuit een positieve visie.”

Door gezamenlijk de normen af te spreken wat op dit gebied (on)wenselijk gedrag is kijken we niet naar wie wat ‘fout’ heeft gedaan. De focus ligt er juist op om te komen tot een breed gedragen consensus over een cultuur waarin er binnen de organisatie -als vanzelfsprekend- wordt gewerkt volgens de juiste politieke antenne. Ook kijken we in de training hoe je effectief kunt omgaan met de druk die sommige cliënten op je uitoefenen om hun zin te krijgen.

Veel medewerkers krijgen wel eens de vraag van een bepaalde burger voor zekere voorkeursbehandeling. Soms wordt daar een douceurtje tegenover gesteld, soms wordt er ook druk uitgeoefend om die voorkeursbehandeling te verkrijgen. Slechts weinigen zullen ingaan op dit soort vragen uit puur persoonlijk gewin. Maar het kan wél voorkomen dat een medewerker zich zó onder druk gezet of verleid voelt, dat hij of zij toegeeft aan de druk. Soms word er dan onterecht een voorkeursbehandeling gegeven. Vaak gebeuren de eerste stappen in dit proces op een ogenschijnlijk onschuldige wijze: “Het kan toch geen kwaad…”. Maar van het één komt het ander en voordat de medewerker het beseft heeft hij of zij snel te maken met een integriteitsprobleem.

Na deze training
Na de training heeft er een cultuurverandering plaatsgevonden binnen de organisatie over wat wij verstaan onder politiek correct werken. Heldere afspraken zijn gemaakt. De medewerkers hebben praktische handvatten gekregen over wat zij kunnen doen in situaties waarbij de integriteit in het gevaar is.

Programma

  • Wat verstaan wij -met zijn allen- onder (on)wenselijk gedrag en integriteit?
  • Wat is mijn rol daarbij als individuele medewerker en wat is de rol van de organisatie?
  • Hoe herken ik signalen die kunnen duiden op integriteitsissues?
  • Spanning; wat doet het met je en wat is de invloed van spanning op je beoordelingsvermogen?
  • Hoe kun je jouw eigen spanning reguleren om meer overzicht en regie te behouden?
  • Hoe stel ik op een professionele en klantvriendelijke manier duidelijk mijn grens?

Studieduur
­­­
1 dag-training (6,5 uur)

Leermiddelen

Na de training ontvangen de deelnemers een praktische hand-out met daarop een overzicht van de belangrijkste afspraken en richtlijnen die er tijdens de training zijn gemaakt.


Download hier de PDF van deze training

– © 2018 Van Eik training en advies – T: 010 737 04 97 –