Seksuele intimidatie

Banner Seksuele Intimidatie
Training

Omgaan met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag

Verzorgenden staan heel dicht bij hun cliënt als het om intimiteit gaat en is een belangrijk onderdeel van hun beroep. Dit aspect van het werk is bijzonder, maar het kan ook verwarrend, grensoverschrijdend en zelfs ongewenst zijn.
Seksuele intimidatie roept naast verwarring, ook schuldgevoelen en gêne op bij degene die het overkomt. Mede hierdoor houden verzorgenden vaak incidenten voor zich.
Verzorgenden hebben daarnaast ook vaak last van ander ongewenst gedrag, en hebben er ook genoeg van om steeds op hun vrouwenrol te worden aangesproken terwijl zij gewoon hun werk willen doen.
De insteek daarbij is “voorkomen is beter dan genezen”, oftewel hoe los je vervelende, of mogelijk bedreigende situaties in een zo vroeg mogelijk stadium op.
Signalen van ongewenst en seksueel intimiderend gedrag  oppakken, en helder communiceren zijn cruciale  competenties.
Het belang hiervan is niet alleen groot voor hun eigen welzijn, maar ook voor de professionalisering van de hele verzorgende beroepsgroep.

Doel van de training

Deze training  Omgaan met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de zorg” heeft als doel de verzorgenden als persoon en als professional, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie serieus te nemen, en hieraan grenzen  te leren stellen.  Zowel naar hunzelf als in hun relatie met de cliënt. De volgende onderwerpen worden er behandeld:
– Het voorkomen van escalatie van vervelende situaties.
– Competenties en inzichten verkrijgen over hoe om te gaan met ongewenst gedrag  en seksuele intimidatie van cliënten.
– Vervelende situaties op een effectieve en prettige manier tot een goed einde brengen.

Na een theoretische inleiding gaan de deelnemers met behulp van een trainingsacteur met praktijksituaties aan de slag.

Opzet van de training

De training is sterk praktijkgericht. In het ochtendprogramma worden de theoretische aspecten van ongewenst en seksueel intimiderend gedrag helder en levendig besproken.
Daarna volgt in de middag een rollenspel met een ervaren acteur in samenwerking de trainer, waarmee de opgedane lesstof van het ochtendprogramma  in praktijksituaties wordt geoefend.

Na deze cursus

Na het volgen van de training zijn uw verzorgenden in staat vervelende situaties in een vroeg stadium te constateren, om te buigen, en prettig tot een goed einde te brengen.

Duur van de training

De Training “Omgaan met seksuele intimidatie en ongewenst gedrag in de zorg”
duurt één dag.  Per groep kunnen 12 tot maximaal 14 personen worden getraind.

Niveau

LBO-MBO of MBO-HBO

nb.
In het middagprogramma wordt er gewerkt met een trainingsacteur of -actrice.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN

 

MOGELIJK OOK INTERESSANT VOOR U:
Omgaan met Agressie Meld code Huiselijk Geweld
Omgaan met Agressie Basis
Omgaan met Agressie bij de Brandweer
Omgaan met Agressie Verdieping
Omgaan met Agressie voor Burgemeesters en Wethouders
Omgaan met Agressie Dementie en Psychische problemen
Omgaan met Fysieke Bedreiging