Brandweer, onbegrepen gedrag en agressie

brand-banner

De training Omgaan met Agressie bij de Brandweer

De training “Omgaan met Agressie” is er op gebaseerd om op een praktijk gerichte manier effectief te leren omgaan met lastige of agressieve groepen of personen waarmee uw team te maken krijgt bij hun werk als brandweerman.
Er zal daarbij aandacht zijn voor de dynamiek die ontstaat tussen misdragende personen of groepen en de brandweer bij ongeregeldheden.
De trainer zal op een respectvolle manier met de deelnemers bespreken hoe een brandweerman zowel  als individu en als onderdeel van zijn team met deze ongeregeldheden kan omgaan . Er wordt getraind om proactief en de-escalerend te communiceren en op te treden. In de training wordt daarbij vooral gekeken naar  de interactie binnen het team en de individuele identiteit van de brandweerman zelf  binnen de groep.

Om maximaal rendement te kunnen behalen wordt in de training zowel met het hele team als in kleinere groepen gewerkt. Daarbij wordt de trainer/psycholoog een halve dag ondersteund door drie gespecialiseerde trainingsacteurs voor het naspelen van praktijksituaties.
Om de problemen met een ‘joelende meute’ te simuleren en te handelen wordt er gewerkt met een ‘groep’ van drie gespecialiseerde trainingsacteurs.

Algemeen
– De Training “Omgaan met Agressie” duurt één dag.
– Per groep kunnen 10 tot maximaal 12 personen worden getraind.
– Tijdens de training wordt een halve dag met een team van drie trainingsacteurs
geoefend.

Opzet van de training
– In de training worden de aspecten van agressief en manipulatief gedrag helder en
levendig besproken.
– Gaan we in op het effect van agressie op de groep, zowel binnen de groep als naar buiten toe.
– De opgedane kennis wordt ‘s middags in kleine groepjes geoefend met behulp van een
gespecialiseerd team trainingsacteurs.

Na de training
– Kunt je zowel als groep en als individu effectief omgaan met agressie van groepen en personen.
– Reageer je vlot en proactief op signalen van agressie.
– Voel je je sterker en beter voorbereid tijdens agressieve situaties, waardoor de impact wordt
verkleind en u optimaal kunt presteren.

Duur van de training
De Training “Omgaan met Agressie bij de Brandweer ” duurt één dag.
Per groep kunnen 10 tot maximaal 12 personen worden getraind.

Niveau

LBO-MBO of MBO-HBO

 >> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN

MOGELIJK OOK INTERESSANT VOOR U:
Omgaan met Agressie Meld code Huiselijk Geweld
Omgaan met Agressie Basis
Omgaan met Agressie Verdieping
Omgaan met Agressie voor Burgemeesters en Wethouders
Omgaan met Agressie Dementie en Psychische problemen
Omgaan met Fysieke Bedreiging
Omgaan met Seksuele Intimidatie