Meldcode huiselijk geweld

veiligheid-bannerMeldcode Huiselijk Geweld

Wie door zijn of haar beroep te maken krijgt met huiselijk geweld, vindt het soms lastig om hulp aan te reiken. De Meldcode biedt hierin hulp. De Meldcode is een stappenplan dat professionals kunnen gebruiken bij vermoedens van mishandeling. Uit onderzoek is gebleken dat hulp- en zorgverleners die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als collega´s die niet met een code werken.
Omdat het gebruik van een meldcode effect heeft wordt het wettelijk verplicht. Deze wet gaat naar verwachting medio 2013 in werking. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de Meldcode biedt houvast bij de afweging.
In de training komen de stappen van de Meldcode (of uw organisatie gebonden meldcode) aan de orde.

De reguliere Meldcode hanteert het navolgende stappenplan:

•    Stap 1 In kaart brengen van signalen;
•    Stap 2 Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies en Meldpunt
•    Stap 3 Gesprek  met de cliënt;
•    Stap 4 Wegen van het geweld of de mishandeling;
•    Stap 5  Beslissen:  hulp organiseren of melden.

Praktijk

Deze stappen worden behandeld in de training. Daarnaast worden deze stappen verweven in de praktijkoefeningen van de training. Deze oefeningen worden verzorgd door een acteur. Hij simuleert rollenspellen en casussen, waarvoor de deelnemers uitgenodigd worden. Uiteraard kunnen de deelnemers hiertoe actuele praktijkervaringen inbrengen.

Duur van de training

Ter volledigheid willen wij u er op attenderen dat een volledige training omtrent de Meldcode een complete dag in beslag neemt. Deze dag vangt aan met de theorie omtrent het stappenplan van de Meldcode, maar gaat tevens in op de emoties van de zorgverlener en het innerlijk conflict waarmee zij te maken krijgen bij vermoedens van huiselijk geweld. In het middaggedeelte van de training wordt de trainer ondersteund door een trainingsacteur voor het simuleren en naspelen van mogelijke praktijkervaringen en –situaties. In dit voorstel gaan wij uit van het verweven van de voornaamste onderdelen van de Meldcode in de training ‘Omgaan met Agressie’.

Niveau

LBO-MBO of MBO-HBO

 

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN

MOGELIJK OOK INTERESSANT VOOR U:
Omgaan met Agressie Basis
Omgaan met Agressie bij de Brandweer
Omgaan met Agressie Verdieping
Omgaan met Agressie voor Burgemeesters en Wethouders
Omgaan met Agressie Dementie en Psychische problemen
Omgaan met Fysieke Bedreiging
Omgaan met Seksuele Intimidatie