Nazorg instructie

INSTRUCTIE

Vraag 1
Help

OPZET

In deze e-learning module maak je kennis met een groot aantal facetten van de opvang van collega's die met agressie zijn geconfronteerd. Het proces van opvang is ingedeeld in drie units: De directe opvang, Het zorgtraject (2 modules) en Omgaan met agressie in de zorg.

① De directe opvang van het slachtoffer/de collega

Na een incident van agressie is het van belang dat de betreffende collega (het slachtoffer) direct goed wordt opgevangen. Het verlenen van praktische en empathische ondersteuning heeft daarom prioriteit. Vaak zal dit gebeuren door een naaste collega van het slachtoffer, maar ook als nazorgconsulent ben je bij voorkeur zo snel mogelijk betrokken bij de directe opvang. Op die manier kun je direct de impact van een incident inschatten en een aantal procedurele zaken in gang zetten, zoals het doen van aangifte en het registreren van het agressie-incident.

② Het zorgtraject

Tijdens het zorgtraject begeleidt de nazorgconsulent het slachtoffer tijdens een drietal gesprekken. Dit heet het drie-gesprekken-model. Het eerste gesprek heeft als thema 'luisteren'. Dit gesprek heeft als doel het slachtoffer zo openhartig en volledig mogelijk zijn of haar verhaal te laten doen. Het tweede gesprek heeft als thema 'waarnemen'. In dit gesprek wordt structuur aangebracht in de beleving van het slachtoffer en wordt gekeken aan welke ondersteuning hij of zij behoefte. Het derde gesprek heeft als thema 'checken'. In dit, in principe laatste, gesprek wordt gekeken naar het verwerkingsproces van het slachtoffer. Besloten wordt of het dossier kan worden gesloten, of dat er aanvullende maatregelen of ondersteuning nodig zijn.

③ Omgaan met agressie in de zorg

Agressie is niet alleen een zaak van het slachtoffer. In dit laatste deel van de e-learning kijken we naar de visie op agressie in de zorg, risicofactoren voor agressie en de twee belangrijkste modellen over agressie.

Handig om te weten:

Deze-learning module bestaat naast lesstof en filmpjes ook uit vragen. Dit zijn geen toetsvragen. Het gaat er dus niet om of je deze vragen goed of fout beantwoordt. De vragen zijn bedoeld om, voor jezelf, te controleren of je de lesstof goed hebt begrepen.

De e-learning is opgebouwd uit verschillende modules. Het is handig deze op volgorde te doorlopen.

Natuurlijk kun je altijd teruggaan naar een vorige vraag of module om de lesstof opnieuw door te nemen. We beginnen eerst even met een oefen-vraag. Veel plezier en succes!

Oefen-vraag:

- Wat is de rol van e-learning bij de training 'Nazorgconsulent bij MEE Drenthe'?

A
Deze e-learning is 'stand-alone'. De lesmap is een naslagwerk. Het doorlezen van de lesmap is verder niet meer nodig.
B
De lesboek en de e-learning vullen elkaar aan. Het is verstandig om naast deze e-learning ook de lesmap door te lezen.
C
Het gaat om de inhoud van de lesmap. Deze e-learning is een toets om te kijken of je de inhoud van de lesmap juist hebt begrepen.
Er zijn nog 2 vragen te beantwoorden.