Omgaan met Agressie Trainingen

veiligheid-bannerVisie
De insteek van de trainingen ‘Omgaan met Agressie’ is; ‘voorkomen is beter dan genezen’. Tijdens de trainingen wordt dan ook ruimschoots aandacht besteed aan het voorkomen van escalatie door heldere communicatie. Ook is er aandacht voor de verschillende vormen van agressie en de manier om hiermee om te gaan. Daarnaast zijn bewustwording van instinctieve reactiepatronen en reflectie op de eigen gevoelens en gedachten van belang. Vanzelfsprekend geldt voor een onderwerp zoals agressie dat alleen theorie niet toereikend is. Het in de praktijk brengen van de stof, met behulp van een trainingsacteur, heeft daarom hoge prioriteit.

Modules
‘Omgaan met agressie’ is een breed begrip. Niet alle medewerkers hebben met dezelfde vorm van agressie te maken. Daarom is het belangrijk een training aan te passen aan de specifieke situaties waar uw medewerkers mee te maken krijgen. De trainingen ‘Omgaan met agressie’ van Van Eik training en Advies worden daarom opgebouwd uit verschillende modules. Zo kunt u zelf de modules kiezen die het best bij uw organisatie aansluiten. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de volledige trainingen die door ons zijn samengesteld.

Dagtraining, workshop of seminar
U kunt bij ons kiezen tussen het afnemen van een Dagtraining, Workshop of Seminar;

 • De Dagtraining “Omgaan met Agressie”
  Een dagtraining bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het praktijkgedeelte wordt, met behulp van een trainingacteur, de geleerde kennis in praktijk gebracht.
  – Duur                                                      7 uur
  – Aantal modules                                      1 of 2
  – Maximale groepsgrootte                         12 personen
 • De Workshop “Omgaan met Agressie”
  Ook tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Het aantal te behandelen modules is echter kleiner.
  – Duur                                                       4 uur
  – Maximaal aantal modules                        1
  – Maximale groepsgrootte                          10 personen
 • De Seminar “Omgaan met Agressie”
  Tijdens een seminar zullen de trainer en trainingsacteur, op een interactieve manier, de benodigde kennis omtrent agressie aan de zaal met medewerkers presenteren.
  – Duur                                                       3 uur
  – Maximaal aantal modules                        1
  – Maximale groepsgrootte                          onbeperkt

Heeft u interesse in een training, workshop of seminar ‘Omgaan met agressie’ en bent u benieuwd naar de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen? Klik hier voor informatie over de ondersteuningsregeling Veilig werken in de zorg.