Flora- en fauna wet

Training ´Flora- en faunawet´
De Flora- en faunawet heeft grote gevolgen voor het werk in de gemeentelijke groenvoorzieningen. In de wet is immers nauwkeurig de beschermde status van alle planten en dieren vastgelegd.

Inhoud van de training

Uitvoering van de Flora- en Fauna wet (F&F) kan veel onnodige vertraging en kosten opleveren als niet bekend is wat wel en niet is toegestaan. Hoe kun je de productiviteit in stand houden zonder de flora en fauna te schaden of de wet te overtreden? Dit kan betekenen dat bepaalde apparatuur niet ingezet kan worden of dat sommige werkzaamheden niet op elk moment kunnen worden uitgevoerd. Deze training biedt handvatten om met deze vragen om te gaan.

Programma

Het trainingsprogramma kent een aantal vaste onderwerpen.

Onderwerpen

  • De Flora- en faunawet inzake soortbescherming, zorgplicht en de daarbij behorende verbodsbepalingen;
  • Bestendig beheer, ontheffing en gedragscode;
  • Kennis van beschermde flora en fauna;
  • Beschermingszones, toepassen markeringen en beveiligingstechnieken;
  • Afstelling machines, gericht op het voorkomen of beperken van de nadelige effecten;
  • Volgorde van werken op een locatie;
  • Signaleren van calamiteiten op uitvoeringsniveau;
  • Communicatie en werkprocessen.

Duur van de training

Deze training beslaat 2 dagen, van 9.00 tot 16.00 uur.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN

 

MOGELIJK OOK INTERESSANT VOOR U:
OMGAAN MET AGRESSIE VERDIEPING
OMGAAN MET SEKSUELE INTIMIDATIE
KLANTGERICHT COMMUNICEREN