Bomenschouw Basis (Visual Tree Assessment VTA)

Training ‘Bomenschouw Basis’ (Visual Tree Assessment VTA)

De training “Bomenschouw Basis ” (Visual Tree Assessment VTA) leert de deelnemers boomcontroles uit te voeren in het kader van de zorgplicht. Boombeheerders, als de gemeente, zijn wettelijk verplicht bomen periodiek te inspecteren op veiligheid. De VTA-methode is een van de meest gebruikte methoden om de conditie en veiligheid van een boom te bepalen.

Inhoud van de training

Vanuit de zorgplicht van de boombeheerder dient een periodieke controle te worden uitgevoerd naar de conditie en veiligheid van de boom. De VTA-methode is hiertoe een van de meest gebruikte. VTA staat voor Visual Tree Assessment.

Programma

Het trainingsprogramma kent een aantal vaste onderwerpen.

Vaste onderwerpen

 • Juridische aspecten met betrekking tot zorgplicht;
 • Theoretische achtergrond: groeiplaatsen, gebreken, gevarenclassificatie;
 • Biologische symptomen: conditie-aspecten;
 • Mechanische symptomen: beschadigingstypen;
 • Stabiliteit; scheefstand, wortelaanzet en kruinvolume.

Een toelichting:
De boom wordt visueel beoordeeld. Conditie en vitaliteit spelen hierbij een grote rol. Er word ook gezocht naar uiterlijk waarneembare afwijking zoals; zichtbare holtes, zwammen, spanning patronen en breukrisico’s. Vaak word er ook nog eens geklopt op stam en/of stamvoet om eventuele holtes of dood hout te constateren.

Mochten er grote gebreken zijn of te veel gebreken om de boom veilig te verklaren zal er een nader onderzoek gedaan moeten worden. Als dan blijkt dat de boom veilig is zal er een verslag gemaakt worden.  De resultaten zullen worden samengevat worden in een rapport.

Doel van de training

 • Zelfstandig oppervlakkige boomcontroles uitvoeren;
 • Inschatting maken voor de noodzaak van periodieke boominspecties;
 • Interpreteren resultaten boominspecties;
 • Verhoogde gevaarzetting constateren;
 • Noodzakelijke maatregelen in gang zetten;
 • Gevarenclassificatie;

Vormgeving van de training

De training bestaat uit een theoretisch ochtendgedeelte en een praktisch middaggedeelte, waarin de deelnemers in de praktijk ervaring opdoen.

Duur van de training

De training duurt 1 dag, van 9.00 tot 16.00 uur.

>> VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE AAN

 

MOGELIJK OOK INTERESSANT VOOR U:
OMGAAN MET AGRESSIE VERDIEPING
OMGAAN MET SEKSUELE INTIMIDATIE
KLANTGERICHT COMMUNICEREN